Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Behov for støtte til seniorer der hjemsendes uden løn

Seniorer der bliver hjemsendt uden løn eller fyret rammes hårdt økonomisk og risikerer at falde ud af arbejdsmarkedet, advarer Ældre Sagen
02.04.2020

Coronavirus har sendt samfundet ud i en ekstraordinær situation.

Derfor er det positivt, at Folketinget med en række hjælpepakker forsøger at støtte erhvervslivet.

Desværre står flere arbejdende seniorer over folkepensionsalderen i en situation, hvor de trods hjælpepakker kan falde ned mellem to stole.

- Vi frygter, at erhvervsaktive seniorer rammes hårdere end andre. Det strider mod det budskab, som både den nuværende og tidligere regeringer har sendt de seneste tyve år – at det er bedst for samfundsøkonomien, hvis flest muligt arbejder, så længe de kan, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen har i et brev fremlagt løsninger til, hvordan erhvervsaktive over folkepensionsalderen så vidt muligt får samme muligheder som andre.

Læs Ældre Sagens brev til erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren og finansministeren

Midlertidig mulighed for dagpenge for seniorer

Seniorer der arbejder ved siden af folkepensionen og hjemsendes eller afskediges uden løn, står akut uden en del af deres forsørgelsesgrundlag.

Det kan løses ved, at folkepensionister, der hjemsendes uden løn eller afskediges, kan få suppleret deres folkepension med dagpenge eller en tilsvarende midlertidig supplerende ydelse.

Særlig udfordring for dem med opsat pension

De lønmodtagere over folkepensionsalderen, der har opsat pension for at blive i arbejde kan blive tvunget til at begynde udbetalingen af deres folkepension, hvis de hjemsendes eller afskediges uden løn.

De bruger dermed også deres første eller anden mulighed for at opsætte folkepensionen, og samfundet risikerer, at de ikke vender tilbage i job igen.

Personer med opsat folkepension bør derfor også kunne få dagpenge eller en tilsvarende midlertidig ydelse svarende til den dagpengesats, de ville være berettigede til, hvis de ikke havde rundet folkepensionsalderen.

Godt med løsning for selvstændige

Selvstændige der også modtog folkepension har også stået overfor en stor usikkerhed.

Ældre Sagen har fået flere henvendelser om dette. Derfor har Ældre Sagen efterlyst, at selvstændige over folkepensionsalderen også omfattet af den midlertidige kompensationsordning til selvstændige, hvis de ellers opfylder betingelserne.

De er ifølge Erhvervsministeren nu omfattet, og det er positivt, mener Ældre Sagen.

Sidst opdateret 17.01.2023