Ældre patienter mangler også værdighed i sundhedsvæsenet

Ny rapport fra KOPA om ældre patienters øjenvidneberetninger fra sundhedsvæsenet bør være pligtlæsning hos alle i sundhedsvæsenet, mener Ældre Sagen.

Tryghed, sammenhæng og koordinering er vigtigt i mødet med ældre patienter, fastslår ny undersøgelse, som er udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Region Hovedstaden.

Rapporten hedder ’En værdig behandling - ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet’ og er den første af sin art, der med observationer og interviews direkte afdækker ældre medicinske patienters oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Ældre medicinske patienter er kendetegnet ved ofte at have flere sygdomme på samme tid.

I undersøgelsen fortæller ældre patienter bl.a. om skiftende medarbejdere, der giver modstridende forklaringer, om at effektive arbejdsgange kommer forud for patienternes behov og at de ikke føler sig set som hele mennesker. 

Selvom læger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker gør deres bedste for få det hele til at hænge sammen, kan det være svært i et presset sundhedsvæsen, og det mærkes tydeligt af patienterne.

Her er nogle af konklusionerne fra undersøgelsen:

Ældre patienter efterlyser helhedssyn 
Patienterne savner at blive set som hele mennesker af de sundhedsprofessionelle. Det opleves ofte som uværdigt. Og kan medføre fejl og dårlig patientsikkerhed.

Citat fra undersøgelsen: ’De gør det, de skal, og så er det overstået. Der er ikke noget med lige og snakke, hvordan går det. Det er bum bum bum, og så ud ad døren’ (Bent, 79 år).

Et særudtræk fra den seneste landsdækkende undersøgelse for akut indlagte patienter (LUP) fra KOPA for Ældre Sagen viste, at blandt de akut indlagte patienter over 80 år oplever 25% i ringe grad eller slet ikke, at personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand.

Ældre patienter savner kontinuitet og sammenhæng
Patienterne møder ofte skiftende sundhedspersonale, som giver modstridende anbefalinger. Det gør dem utrygge.

Citat fra undersøgelsen: ’Forleden kom der én og sagde, ’du skal hjem nu’. Så kom der en anden og sagde, at jeg måtte sgu da ikke tage hjem. Så de er ikke helt enige nogle gange (Inga, 75 år).

LUP-undersøgelsen viste, at blandt de akut indlagte patienter over 80-år oplever 23 pct., at information fra forskelligt personale kun i nogen grad stemmer overens, mens 6 pct. oplever dette i kun ringe grad eller slet ikke. 

Manglende rum til individets ønsker 
Ældre patienter oplever, at sundhedsvæsenet ligger under for at være så effektiv i sine arbejdsgange, at det prioriteres højere end patienternes behov og præferencer. Og at orienteringen om, hvad der skal ske i patientens forløb og hvornår, halter.

Citat fra undersøgelsen: ’ Jeg havde ikke sovet i et par døgn. Og så kl. 2 om natten kom der gudhjælpemig en sygeplejerske ind og vækkede mig. Hun skulle tage mit sukkertal. Og så kl. halv 4 kommer hun ind og tænder lys, og nu skulle hun et eller andet. Så sagde jeg: Du skal ingenting! (Bent, 79 år)

LUP-undersøgelsen viste, at 24% af de akut indlagte patienter over 80-år kun i nogen grad oplever at få tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, og 14% oplever, at dette er tilfældet i kun ringe grad eller slet ikke 

Patienternes egen viden bliver ikke anerkendt
Ældre patienter er eksperter i deres eget liv og sygdomsforløb. Alligevel bliver de sjældent inddraget i planlægningen af deres pleje og behandling.

Citat fra undersøgelsen: ’Den eneste, der har lyttet til mig og mine symptomer, er hende lægen oppe fra medicinsk afdeling. De andre har ikke tid. De hører ikke efter, hvad man siger (Svend, 82 år, som gik med uopdaget mavekræft i to år).

Blandt LUP-undersøgelsens akut indlagte patienter over 80 år oplever 35%, at personalet i kun ringe grad eller slet ikke giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen.

Undersøgelsen bør være pligtlæsning
Ældre Sagen mener, at denne nye undersøgelse bør være pligtlæsning hos alle i sundhedsvæsenet. 

Derfor har vi et bredt samarbejde med organisationerne på området - Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter og Foa – om bl.a. at få gjort op med uværdig behandling i sundhedsvæsenet og få tilført et økonomisk løft.

Sundhedsvæsenet og ikke mindst de medicinske afdelinger er meget pressede af overbelægning, underbemanding og mange års underfinansiering. Det mærker patienterne, det mærker personalet og det mærker de pårørende.

De kommende år vil der komme endnu flere ældre, medicinske patienter i takt med, at andelen af ældre vokser markant. Derfor skal der handles nu.

Politikerne på Christiansborg bør derfor allerede i den kommende finanslov sikre flere midler til sundhedsvæsenet, herunder ikke mindst bedre ældrepleje.

Det kræver et økonomisk løft af sundhedsvæsenet på ca. 2 pct. årligt for blot at følge med den demografiske udvikling og behovet for at have råd til nye behandlinger og teknologier og pleje. 

Herefter skal der følges op med en ambitiøs sundhedsaftale.

Læs hele KOPA-undersøgelsen

Læs alt om Ældre Sagens mærkesag om sundhedsvæsenet

 

Sidst opdateret 07.12.2020