Ældre får markant mindre hjælp end nogensinde

Der er store forskelle fra kommune til kommune, når det kommer til, hvor meget hjemmehjælpen er blevet reduceret, viser ny analyse fra Ældre Sagen.
13.09.2021

Det er ikke kun behovet, men i endnu højere grad bopælskommunen, der bestemmer, hvor meget hjemmehjælp du kan få. Der er store forskelle på, hvor meget kommunerne har skåret i hjælpen til svækkede ældre i eget hjem, men generelt er billedet, at der gives mindre hjælp end nogensinde før.

I 89 ud af 98 kommuner er der sket et fald i det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer til 80+årige i eget hjem fra 2010 til 2020. Det viser ny analyse fra Ældre Sagen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Færre hjemmehjælpstimer trods flere ældre

Der er stor forskel på, hvor meget hjemmehjælpen pr. borger er blevet reduceret både fra kommune til kommune og regionalt. Antallet af hjemmehjælpstimer til 65+årige er faldet over de seneste ti år til trods for, at der samtidig er kommet langt flere 65+årige.

Det har ført til et markant fald på næsten 15 millioner hjemmehjælpstimer.

Stop for besparelser er ikke nok

– Tallene viser klart, at det slet ikke er tilstrækkeligt at sætte en stopper for fremtidige besparelser. Der er brug for en betydelig genopretning af hjemmehjælpen. Det er på høje tid, vi går i gang med den, siger Ældre Sagens adm. direktør, Bjarne Hastrup.

Analyse: Besparelser på ældreområdet har ført til markant fald i hjemmehjælp til ældre 

Store kommunale besparelser

Faldet afspejler sig også i kommunernes ældreudgifter, som – på trods af en vis stigning – på ingen måde har fulgt med den demografiske udvikling.

Så selv om regeringen med et kommende udspil til en velfærdslov vil sikre, at de økonomiske rammer fremover skal følge udviklingen i demografien, vil det langt fra være nok.

Færre kommer gennem nåleøjet og får hjemmehjælp

Er du fyldt 65 år, er antallet af hjemmehjælpstimer faldet med 41 procent på ti år, og er du fyldt 80 år, er faldet 42 procent. Faldet skyldes både, at færre borgere kommer gennem nåleøjet i den kommunale visitation, og at dem, der er så heldige at komme igennem, får tilkendt færre timer.

Fald i timer skyldes ikke øget sundhed

I 2019 konkluderede VIVE, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, at faldet ikke kan forklares med, at ældre har fået bedre funktionsevne eller generelt er blevet sundere.

Blot fem af 98 kommuner har haft en procentvis stigning i det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. 65+årig i eget hjem mellem 2010-2020. I de resterende 93 kommuner har der i perioden således været et fald.

Top 5: Kommuner med højeste procentvis fald i det gennemsnitlige antal visiterede hjemmehjælpstimer pr. 65+årig i eget hjem, 2010-2020 
  • Hedensted, -81 pct.
  • Billund, -72 pct.
  • Gribskov, -70 pct.
  • Mariagerfjord, -62 pct.
  • Norddjurs, -61 pct.

Læs mere om Ældre Sagens arbejde for værdig ældrepleje nu

Sidst opdateret 23.09.2021