• Hent pressefoto

  Anette Gudum

  Økonomi | Velfærd | Arbejdsmarked

  Anette har et overordnet og tværgående overblik over en række af Ældre Sagens politiske områder. Særligt inden for folkepensionisters økonomi, seniorer på arbejdsmarkedet og tilbagetrækning. Hun har desuden viden om samfundsøkonomi, den demografiske udvikling og den danske velfærdsmodel.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ag@aeldresagen.dk
  Twitter
  @anette_gudum
  LinkedIn
  Se profil
 • ""
  Hent pressefoto

  Michael Bo Christensen

  Trafik | Bolig

  Michael er ansvarlig for områderne transport/mobilitet og boligforhold. Transport/mobilitetsområdet indebærer bl.a. adgang til offentlig transport, kørekort og generel færdsel. Boligforhold dækker over emner som opførelse af nybyggeri, renovering, ældrevenlige boliger og seniorbofællesskaber.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mbc@aeldresagen.dk
  Twitter
  @mic_bo
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Claus Blendstrup, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Claus Blendstrup

  Økonomi

  Claus Blendstrup er ansvarlig for området, der beskæftiger sig med pensionisters økonomi. Det omfatter bl.a. emner som boligydelse, folkepension, private pensioner, pensionsbeskatning og personskat.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  cb@aeldresagen.dk
 • Foto af David Vincent Nielsen, konsulent i ensomhed i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  David Vincent Nielsen

  Ensomhed

  David Vincent Nielsen er ensomhedskonsulent i Ældre Sagen og sidder desuden i Styregruppen for Folkebevægelsen mod Ensomhed. David er ekspert i nationale ensomhedsdata og særlige risikogrupper. Han beskæftiger sig med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed på tværs af aldersgrupper og med dannelse af fællesskaber og særlige indsatser for ældre.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  dvn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @DavidNielsen16
  LinkedIn
  Se profil
 • Dorthe Erichsen
  Hent pressefoto

  Dorthe Bjerremand Erichsen

  Retssikkerhed

  Dorthe er ansvarlig for retssikkerhed. Retssikkerhed handler bl.a. om at sikre, at ældre får korrekte afgørelser om hjælp fra kommunen, og at alle kan klage og få hjælp til klagen. Dorthe er også juridisk ansvarlig for menneskerettigheder og for det socialretlige område som bl.a. omfatter servicelovens regler om fx hjemmehjælp, aflastning, hjælpemidler og magtanvendelse samt anden social lovgivning.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  dbe@aeldresagen.dk
  Twitter
  @DErichsen
  LinkedIn
  Se profil
 • Medarbejder i Ældre Sagen Josephine Diepgen Krogh
  Hent pressefoto

  Josephine Krogh Diepgen

  Josephine beskæftiger sig med dataunderstøttelse på Ældre Sagens politiske områder.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  jkd@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Lars Linderholm
  Hent pressefoto

  Lars Linderholm

  Lars Linderholm har ansvaret for frivilligområdet i Ældre Sagen. Hans ekspertiseområder er frivillighed, foreningsudvikling og civilsamfundets rolle i det danske samfund. Det omfatter rekruttering og motivering af frivillige, organisering af lokale aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samspillet med kommuner og andre aktører om at nå udsatte målgrupper samt lokalt indflydelsesarbejde i forhold til kommunerne.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ll@aeldresagen.dk
  Twitter
  @lars_linderholm
  LinkedIn
  Se profil
 • ""
  Hent pressefoto

  Louise Kambjerre Scheel

  Retssikkerhed | Digitalisering

  Louise Kambjerre Scheel er ansvarlig for det digitale område, der vedrører digitaliseringen i samfundet både inden for det offentlige og private. Louise tager som jurist desuden del af det sundhedspolitiske arbejde, særligt med fokus på patientrettigheder og retssikkerhed herunder retten til befordring til og fra behandling.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  lks@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Marie Lilja Jensen

  Pårørende

  Marie Lilja Jensen er ansvarlig for pårørendeområdet. Hun har en bred viden om pårørendes indsats og vilkår, og om hvordan det påvirker både helbred, livskvalitet og arbejdsliv, når pårørende hjælper meget. Hun udtaler sig både om pårørende til hjemmeboende ældre, til plejehjemsbeboere og til hospitalsindlagte. Derudover arbejder hun med emner som konflikter mellem medarbejdere og pårørende, generationskonflikter og demens.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mj@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MarieLiljaJense
 • Foto af Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Michael Teit Nielsen

  Sundhed | Økonomi | Værdighed

  Michael Teit Nielsen har det overordnede ansvar for afdelingen Samfundsanalyse. Han er også ansvarlig for Ældre Sagens indflydelsesarbejde herunder emner som pension, arbejdsmarked, sundhedsvæsen, hjemmepleje, værdighed og digitalisering.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mtn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MtnTeit
 • Foto af Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Mirjana Saabye

  Sundhed | Ældre patienter

  Mirjana Saabye er ansvarlig for det sundhedspolitiske område med fokus på ældre patienter i sundhedsvæsenet, overbelægning og sammenhængen mellem sygehus, kommune og almen praksis. Hun har også indgående viden om ældre patienter med flere sygdomme, deres oplevelser af værdighed og patientinddragelse.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ms@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MirjanaSaabye
 • Foto af Nina Bruun, konsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Nina Bruun

  Plejehjem

  Nina Bruun er ansvarlig for området plejehjem. Det omfatter emner som det gode liv på plejehjem, personalenormering og -sammensætning, daglig pleje og omsorg, mad og måltider på plejehjem, plejehjemstilsyn samt sex og samliv i relation til plejehjem.

  Telefon
  70203031 (pressetlf.)
  Email
  nb@aeldresagen.dk
  Twitter
  @ninabruuns
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Per Tostenæs seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Per Tostenæs

  Hjemmehjælp | Rehabilitering

  Per er ansvarlig for områderne hjemmehjælp, rehabilitering og velfærdsteknologi. Hans områder dækker endvidere over temaer som frit valg, daghjem, dag- og aktivitetscentre, drift af hjemmepleje herunder personalesammensætning, økonomi mv.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  pto@aeldresagen.dk
  Twitter
  @tosten_s
 • Foto af Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Rikke Hamfeldt

  Sundhed | Trafik

  Rikke Hamfeldt er ansvarlig for det sundhedspolitiske område, der omfatter emner som ernæring, genoptræning og forebyggelse. Hun beskæftiger sig også med området kollektiv trafik.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  rh@aeldresagen.dk
  Twitter
  @Rhamfeldtp
 • ""
  Hent pressefoto

  Sarah Skafte

  Fremtidsstudiet

  Sarah arbejder som projektleder på Ældre Sagens Fremtidsstudie, som er et forløbsstudie, der har til formål at skabe indblik i oplevelser, forventninger og drømme til livet og fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år. Derudover er hun ansvarlig for Ældre Sagen politiske indsats på demensområdet.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ss@aeldresagen.dk
  Twitter
  @SarahSkafte
  LinkedIn
  Se profil