• Anette Gudum. Faglig koordinator og økonom i Ældre Sagen.
  Hent pressefoto

  Anette Gudum

  Økonomi | Velfærd | Arbejdsmarked

  Anette har et overordnet og tværgående overblik over en række af Ældre Sagens politiske områder. Særligt inden for folkepensionisters økonomi og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Hun beskæftiger sig desuden med den danske velfærdsmodel, og er overordnet ansvarlig for Ældre Sagens udarbejdelse af tal om ældre.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ag@aeldresagen.dk
  Twitter
  @anette_gudum
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Anna Sophie Debel, økonom i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Anna Sophie Debel

  Arbejdsmarked

  Anna Sophie er ansvarlig for arbejdsmarkedsområdet. Det omfatter bl.a. emner som beskæftigelse, ledighed og arbejdsforhold for seniorer både over og under folkepensionsalderen, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, seniorpension og efterløn.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  asd@aeldresagen.dk
  Twitter
  @asdbl
 • Foto af Anna Wilroth, seniorkonsulent i Ældre Sagen.
  Hent pressefoto

  Anna Wilroth

  Sundhed | Værdighed

  Anna er ansvarlig for området en værdig afslutning på livet. Det omfatter emner som palliation, sorg, genoplivning og livsforlængende behandling, at tale om døden samt behandlingstestamenter. Derudover har Anna ansvar for området mental sundhed, herunder emner som sociale relationer og aktiviteter, livkvalitet, forebyggelse, selvmord og depression.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  aw@aeldresagen.dk
  Twitter
  @annawilroth
 • ""
  Hent pressefoto

  Michael Bo Christensen

  Trafik | Bolig

  Michael er ansvarlig for områderne transport/mobilitet og boligforhold. Transport/mobilitetsområdet indebærer bl.a. adgang til offentlig transport, kørekort og generel færdsel. Boligforhold dækker over emner som opførelse af nybyggeri, renovering, ældrevenlige boliger og seniorbofællesskaber.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mbc@aeldresagen.dk
  Twitter
  @mic_bo
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Claus Blendstrup, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Claus Blendstrup

  Økonomi

  Claus Blendstrup er ansvarlig for området, der beskæftiger sig med pensionisters økonomi. Det omfatter bl.a. emner som boligydelse, folkepension, private pensioner, pensionsbeskatning og personskat.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  cb@aeldresagen.dk
 • Foto af David Vincent Nielsen, konsulent i ensomhed i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  David Vincent Nielsen

  Ensomhed

  David Vincent Nielsen er ensomhedskonsulent i Ældre Sagen og sidder desuden i Styregruppen for Folkebevægelsen mod Ensomhed. David er ekspert i nationale ensomhedsdata og særlige risikogrupper. Han beskæftiger sig med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed på tværs af aldersgrupper og med dannelse af fællesskaber og særlige indsatser for ældre.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  dvn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @DavidNielsen16
  LinkedIn
  Se profil
 • Medarbejder i Ældre Sagen Josephine Diepgen Krogh
  Hent pressefoto

  Josephine Krogh Diepgen

  Josephine beskæftiger sig med dataunderstøttelse på Ældre Sagens politiske områder.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  jkd@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Lars Linderholm
  Hent pressefoto

  Lars Linderholm

  Lars Linderholm har ansvaret for frivilligområdet i Ældre Sagen. Hans ekspertiseområder er frivillighed, foreningsudvikling og civilsamfundets rolle i det danske samfund. Det omfatter rekruttering og motivering af frivillige, organisering af lokale aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samspillet med kommuner og andre aktører om at nå udsatte målgrupper samt lokalt indflydelsesarbejde i forhold til kommunerne.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ll@aeldresagen.dk
  Twitter
  @lars_linderholm
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Marie Lilja Jensen

  Pårørende

  Marie Lilja Jensen er ansvarlig for pårørendeområdet. Hun har en bred viden om pårørendes indsats og vilkår, og om hvordan det påvirker både helbred, livskvalitet og arbejdsliv, når pårørende hjælper meget. Hun udtaler sig både om pårørende til hjemmeboende ældre, til plejehjemsbeboere og til hospitalsindlagte. Derudover arbejder hun med emner som konflikter mellem medarbejdere og pårørende, generationskonflikter og demens.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mj@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MarieLiljaJense
 • Foto af Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Michael Teit Nielsen

  Sundhed | Økonomi | Værdighed

  Michael Teit Nielsen har det overordnede ansvar for afdelingen Samfundsanalyse. Han er også ansvarlig for Ældre Sagens indflydelsesarbejde herunder emner som pension, arbejdsmarked, sundhedsvæsen, hjemmepleje, værdighed og digitalisering.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mtn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MtnTeit
 • Foto af Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Mirjana Saabye

  Sundhed | Plejehjem | Trafik

  Mirjana Saabye er ansvarlig for sundhedsområdet. Hun har indgående viden om ældre medicinske patienter og deres patientforløb, fx overbelægning og sammenhæng mellem sygehus, kommune og almen praksis. Hun er også ansvarlig for områderne: trafiksikkerhed, kørekortfornyelse og tilgængelighed i byrum.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ms@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MirjanaSaabye
 • Foto af Nina Bruun, konsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Nina Bruun

  Plejehjem

  Nina Bruun er ansvarlig for området plejehjem. Det omfatter emner som det gode liv på plejehjem, personalenormering og -sammensætning, daglig pleje og omsorg, mad og måltider på plejehjem, plejehjemslæger og –tilsyn samt sex og samliv i relation til plejehjem.

  Telefon
  70203031 (pressetlf.)
  Email
  nb@aeldresagen.dk
  Twitter
  @ninabruuns
  LinkedIn
  Se profil
 • Foto af Per Tostenæs seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Per Tostenæs

  Hjemmehjælp | Rehabilitering

  Per er ansvarlig for områderne hjemmehjælp, rehabilitering og velfærdsteknologi. Hans områder dækker endvidere over temaer som frit valg, daghjem, dag- og aktivitetscentre, drift af hjemmepleje herunder personalesammensætning, økonomi mv.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  pto@aeldresagen.dk
  Twitter
  @tosten_s
 • Foto af Rikke Hamfeldt, seniorkonsulent i Ældre Sagen
  Hent pressefoto

  Rikke Hamfeldt

  Sundhed | Trafik

  Rikke Hamfeldt er ansvarlig for det sundhedspolitiske område, der omfatter emner som ernæring, genoptræning og forebyggelse. Hun beskæftiger sig også med området kollektiv trafik.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  rh@aeldresagen.dk
  Twitter
  @Rhamfeldtp
 • ""
  Hent pressefoto

  Sarah Skafte

  Fremtidsstudiet

  Sarah arbejder som projektleder på Ældre Sagens Fremtidsstudie, som er et forløbsstudie, der har til formål at skabe indblik i oplevelser, forventninger og drømme til livet og fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ss@aeldresagen.dk
  Twitter
  @SarahSkafte
  LinkedIn
  Se profil