Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Plejevederlag skal også gælde på plejehjem

Pårørende til plejehjemsbeboere skal også have mulighed for plejevederlag.

Alle, der har en personlig relation til et menneske, der er døende, har ret til at få plejevederlag — det vil sige orlov for at være hos den døende derhjemme. 

Læs mere i Værd at vide om plejevederlag

Men som lovgivningen er i dag, kan pårørende ikke få plejevederlag, hvis den døende flytter på plejehjem, bliver indlagt på sygehus i en længere periode eller kommer på hospice.

Ældre Sagen opfordrer derfor politikerne til, at ordningen om plejevederlag bliver udvidet, så den også gælder selvom den døende ikke længere er i eget hjem. 

Behovet for nærvær og omsorg i den sidste tid bliver ikke mindre bare fordi den døende opholder sig et andet sted.  

Behov for præcision

Der er forskel på, hvordan lovgivningen forvaltes i landets kommuner. Men det er ikke rimeligt, at det er postnummeret, der afgør hvorvidt eller hvor længe, man får plejeorlov. 

Derfor mener Ældre Sagen, at lovgivningen om plejevederlag skal præciseres således, at der ikke råder tvivl om retten til plejevederlag. 

Det er ikke hensigten, at pårørende, der får plejevederlag, skal overtage plejeopgaver, som personalet i forvejen varetager. Plejevederlaget skal give pårørende mulighed for at drage omsorg for den døende og være til stede i den sidste tid. 


Læs også: Flere dør hjemme og på plejehjem

 

Sidst opdateret 30.08.2022