Døden

Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Flere dør hjemme eller på plejehjem

ANDELEN AF DANSKERE, DER DØR PÅ SYGEHUSET, ER FALDET. FLERE DØR I EGET HJEM ELLER PÅ PLEJEHJEM. MEN UDVIKLINGEN GÅR LANGSOMT.

I de senere år er andelen af danskere, der dør på sygehuset faldet.

Ifølge den seneste årsrapport fra Dødsårsagsregistret (2018) lå antallet af patienter, der døde på sygehuset på 42 pct, hvoraf de ca. 5 pct. døde på hospice. I 2009 lå antallet på 49 pct.

Opgørelser fra Dødsårsagsregistret viser, at flere danskere dør i eget hjem eller på plejehjem.

I 2009 døde cirka 21 pct. i eget hjem, hvor andelen var steget til cirka 24 pct. i 2018. Andelen af danskere, der døde på plejehjem er steget fra 20 pct. i 2009 til 21 pct. i 2018.

Flere får deres ønsker opfyldt
Det er en positiv udvikling, at flere dør hjemme. Blandt andet viser en undersøgelse fra Ældre Sagen fra 2018, at 34 pct. af danskerne ønsker at dø i eget hjem. Men udviklingen går langsomt. Og faktisk er andelen, der dør hjemme faldet igen. I 2016 var andelen ca. 26 pct., i 2017 pct. og i 2018 var andelen faldet til ca. 24 pct. 

Læs synspunkt: Palliativ pleje og omsorg skal bredes ud

Flest 65-70 årige dør på hospitalet
Over halvdelen (55 pct.) af patienterne i aldersgruppen 65 - 70 år dør under indlæggelse på hospitalet. Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforening (KL) fra 2017.

Til sammenligning dør 38 pct. af de 81-90 årige og 25 pct. af 91-100 årige. Begge disse grupper dør primært på plejehjem, viser samme undersøgelse.

Læs KL’s analyse: Flere dør i hjemlige omgivelser

Gå til Sundhedsdatastyrelsens dødsårsagsregister 2018

Sidst opdateret 18.11.2020