Landsbestyrelsen

Ældre Sagens landsbestyrelse består af ni medlemmer. De er valgt for tre år ad gangen. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, der leder det daglige arbejde.  

Læs mere om, hvordan Ældre Sagen er organiseret

Landsbestyrelsen består af:

Preben Staun

Landsformand. Bor i Herning. Kontakt på ps.lb@aeldresagen.dk

Birger Rasmussen

Næstformand. Bor i Nexø. Kontakt på birger.rasmussen@outlook.dk

Bodil Wöhnert

Bor i Esbjerg. Kontakt på bwohnert@mail.tdcadsl.dk

Ebbe Johansen
Bor i Gråsten. Kontakt på ej@danskill.dk

Finn Lindekilde

Bor i Kerteminde. Kontakt på lindekilde48@live.dk

Hans Christian Rask
Bor i Vordingborg. Kontakt på hcrask@live.dk

John Kirstein
Bor i Sindal. Kontakt på kirstein.sorensen@gmail.com

Jørn Husted Madsen

Bor i Nakskov. Kontakt på jornhm@gmail.com

Kai Nørrung

Bor i Allerød. Kontakt på kainoerr@hotmail.com

Finn Madsen

1. suppleant. Bor på Frederiksberg.

Sidst opdateret 12.02.2021