Landsbestyrelsen

Ældre Sagens landsbestyrelse består af ni medlemmer. De er valgt for tre år ad gangen. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, der leder det daglige arbejde. 

Medlemmer af Ældre Sagens landbestyrelse 2018

Fra venstre: Birger Rasmussen, Søren Udam, John Kirstein, Thea Dalsgaard, Preben Staun, Søren Rand, Anne Grethe Krogager, Ebbe Johansen, Hans Christian Rask.

Læs mere om, hvordan Ældre Sagen er organiseret

De er valgt til Landsbestyrelsen:

Søren Rand

Landsformand. Bor i Aalborg. Kontakt på soren.rand@mail.dk

Preben Staun

Næstformand. Bor i Herning. Kontakt på ps.lb@aeldresagen.dk

Anne Grethe Krogager

Bor i Greve. Kontakt på ag.krogager@gmail.com

Birger Rasmussen

Bor i Nexø. Kontakt på birger.rasmussen@outlook.dk

Ebbe Johansen
Bor i Gråsten. Kontakt på ej@danskill.dk

Hans Christian Rask
Bor i Vordingborg. Kontakt på hcrask@live.dk

John Kirstein
Bor i Sindal. kirstein.sorensen@gmail.com

Søren Udam

Bor i Roskilde. Kontakt på soerenudam@gmail.com

Thea Dalsgaard

Bor i Randers. Kontakt på theadalsgaard@mail.tele.dk

Kai Nørrung

1. suppleant. Bor i Allerød. 

Bent Guul

2. suppleant. Bor i Nyborg.

Læs Ældre Sagens årsrapport 2015

Sidst opdateret 22.12.2017