Landsbestyrelsen

Ældre Sagens landsbestyrelse består af ni medlemmer. De er valgt for tre år ad gangen. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, der leder det daglige arbejde.  

Læs mere om, hvordan Ældre Sagen er organiseret

De er valgt til Landsbestyrelsen:

Preben Staun

Landsformand. Bor i Herning. Kontakt på ps.lb@aeldresagen.dk

Birger Rasmussen

Næstformand. Bor i Nexø. Kontakt på birger.rasmussen@outlook.dk

Anne Grethe Krogager

Bor i Greve. Kontakt på ag.krogager@gmail.com

Bodil Wöhnert

Bor i Esbjerg. Kontakt på bwohnert@mail.tdcadsl.dk

Ebbe Johansen
Bor i Gråsten. Kontakt på ej@danskill.dk

Finn Lindekilde

Bor i Kerteminde. Kontakt på lindekilde48@live.dk

Hans Christian Rask
Bor i Vordingborg. Kontakt på hcrask@live.dk

John Kirstein
Bor i Sindal. Kontakt på kirstein.sorensen@gmail.com

Kai Nørrung

Bor i Allerød. Kontakt på kainoerr@hotmail.com

Jan Østergaard Bertelsen

1. suppleant. Bor i København.

Sidst opdateret 02.09.2019