Landsbestyrelsen

Ældre Sagens landsbestyrelse består af ni medlemmer. De er valgt for tre år ad gangen. Landsbestyrelsen ansætter direktionen, der leder det daglige arbejde. 

Medlemmer af Ældre Sagens landbestyrelse 2018

Fra venstre: Birger Rasmussen, Søren Udam (er trådt ud af bestyrelsen. Kai Nørrung er indtrådt i stedet), John Kirstein, Thea Dalsgaard, Preben Staun, Søren Rand, Anne Grethe Krogager, Ebbe Johansen, Hans Christian Rask.

Læs mere om, hvordan Ældre Sagen er organiseret

De er valgt til Landsbestyrelsen:

Søren Rand

Landsformand. Bor i Aalborg. Kontakt på soren.rand@mail.dk

Preben Staun

Næstformand. Bor i Herning. Kontakt på ps.lb@aeldresagen.dk

Anne Grethe Krogager

Bor i Greve. Kontakt på ag.krogager@gmail.com

Birger Rasmussen

Bor i Nexø. Kontakt på birger.rasmussen@outlook.dk

Ebbe Johansen
Bor i Gråsten. Kontakt på ej@danskill.dk

Hans Christian Rask
Bor i Vordingborg. Kontakt på hcrask@live.dk

John Kirstein
Bor i Sindal. Kontakt på kirstein.sorensen@gmail.com

Kai Nørrung

Bor i Allerød. Kontakt på kainoerr@hotmail.com

Thea Dalsgaard

Bor i Randers. Kontakt på thea8900@gmail.com

Bent Guul

1. suppleant. Bor i Nyborg.

 

Sidst opdateret 31.05.2018