Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Organisation

Sådan er Ældre Sagen bygget op

Internationalt

Ældre Sagen er internationalt engageret og er medlem af flere internationale organisationer. Her samarbejder vi verden over med at forbedre ældres vilkår.

 

Mange af de ældrepolitiske emner, vi diskuterer i Danmark, bliver også diskuteret rundt om i verden. Derfor samarbejder vi i Ældre Sagen med andre internationale organisationer, der ligesom os arbejder for at forbedre forholdene for ældre.

IFA - Internationalt netværk

Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup er medlem af bestyrelsen i International Federation on Ageing (IFA). Ældre Sagen kæmper for at sikre gode og lange liv. Se, hvad vi mener politisk på en række mærkesager.

IFA er et netværk, der forbinder organisationer som Ældre Sagen, forskere, embedsmænd, politikere og den private sektor for at dele viden, udvikling og forskning. 

IFA har konsultativ status ved FN, ILO og WHO. 

Læs mere om IFA

AGE - en europæisk platform

I 2001 var Ældre Sagen med til at stifte AGE. Det er en europæisk platform for ældreorganisationer i EU, med cirka 150 organisationer.Kontakt Ældre Sagen og få hjælp til dine spørgsmål.

AGE søger indflydelse på den politik, der behandles i EU og har fokus på en bred vifte af områder: Diskrimination, aktiv aldring, social beskyttelse, pension, pleje og sundhed,transport, ny teknologi og social tryghed.

Ældre Sagen er repræsenteret i AGE ved bestyrelsesmedlem John Kirstein Sørensen. Desuden deltager Ældre Sagen i ekspertgrupper vedrørende pension, ligebehandling og sundhed.

Læs mere om AGE

Sidst opdateret 27.03.2023