Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Frivillige

Den frivillige indsats

Frivillige skolevenner

Ældre sagen har et korps af frivillige skolevenner og børnehavevenner, som tager ud i landet og laver forskellige aktiviteter. Det er et gratis tilbud til dig og din skole eller børnehave.

 

Samarbejdet foregår imellem jer og den lokale afdeling af Ældre Sagen. 

Ældre Sagens lokale afdeling rekrutterer og organiserer de frivillige skolevenner. Jeres kontaktperson fra den lokale afdeling sørger også for, at alt det formelle omkring samarbejdet imellem skole eller børnehave og Ældre Sagens frivillige er på plads. Fx:

 • Indhentning af børneattest
 • At frivillige underskriver tavshedspligterklæring
 • Forsikring af frivillige (ansvar, ulykke og erhvervsskade)
 • Retningslinjer for samarbejdet

Hvad får vi med skole- og børnehavevenner? 

Ældre Sagens skole og -børnehavevenner har livserfaring og et særligt nærvær, der tydeligt er til glæde og gavn for børnene. De frivillige har forskellig erhvervsmæssig baggrund. Men fælles for alle de frivillige skolevenner er, at de har lyst og tid til at være sammen med børnene. Nogle har særlige faglige kompetencer og interesser, som de bruger i aktiviteter med børnene.

Hvad laver de frivillige?

Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

I aftaler hvilke aktiviteter, der passer til jeres skole eller børnehave, sammen med skole- og børnehavevennen.

En skoleven kan lave aktiviteter som fx:

 • Lektiecafé
 • Læsetræning
 • Højtlæsning
 • Håndarbejde
 • Skoleskak
 • Aktiviteter i fritidshjemmet
 • Fortællinger om skolegang og lokalområdet i gamle dage
Videoen vises ikke, da cookies er fravalgt. Klik her for at tilvælge marketingscookies

En børnehaveven kan lave aktiviteter som fx:

 • Tag med på tur
 • Læse højt
 • Tegne
 • Male
 • Spille spil

 

Læs mere om generationsmøder og få idéer til skole- og børnehaveaktiviteter

Sådan får I skole- eller børnehavevenner

Det er nemt at komme i gang med skole- og børnehavevenner.

Du er meget velkommen til at kontakte Katrine Sølyst Heinild fra Ældre Sagens sekretariat på telefon +45 5133 5647, hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme i gang med skole- og børnehavevenner.

Du kan også kontakte din lokale afdeling af Ældre Sagen og sige du er interesseret i få skole- og børnehavevenner på din skole eller institution.

Kontakt din lokalafdeling

Vi glæder os til at komme ud til din skole eller børnehave.

Bliv frivillig indenfor aktiviteter med børn

Kunne du tænke dig at blive frivillig skoleven, børnehaveven, læsetante eller frivillig indenfor en anden aktivitet sammen med børn, så tilmeld dig nu.
Bliv frivillig

Sidst opdateret 27.10.2021