Frivillige

Den frivillige indsats

Frivilligkonsulenter

Vores konsulenter servicerer og støtter de mange frivillige, som laver aktiviteter og lokalt arbejde i Ældre Sagens lokalafdelinger rundt om i landet.

Vi hjælper dig med at løfte de opgaver, du har taget på dig som frivillig. Vi servicerer lokalafdelinger, koordinationsudvalg og distrikter med det foreningsmæssige og hjælper med at sikre lokalpolitisk indflydelse. Du kan kontakte konsulenter fordelt på både geografi og frivilligområde.

Sådan er organisationen bygget op

Find og kontakt den konsulent, der er relevant for dit arbejde. 

Foreningskonsulenter
Karen Skou. Foreningskonsulent i distrikt 3 og 4. Kontakt på tlf. 3396 8718 eller ksk@aeldresagen.dk

Bente Petersen, Foreningskonsulent i distrikt 7 og 8. Kontakt på tlf. 2810 5287 eller bp@aeldresagen.dk

Lise Høst, Foreningskonsulent i distrikt 9 og 10. Kontakt på tlf. 2479 6263 eller lih@aeldresagen.dk

Torben Færk, Foreningskonsulent i distrikt 1 og 2. Kontakt på tlf. 2810 4845 eller tf@aeldresagen.dk

Udviklingskonsulent
Eva Raabyemagle. Kontakt på tlf. 2937 9015 eller er@aeldresagen.dk

Ældrepolitisk konsulent
Tina Hosbond. Kontakt på 9117 8540 eller th@aeldresagen.dk
Rikke Sølvsten Sørensen. Kontakt på 2936 7231 eller rss@aeldresagen.dk 

Social-humanitære konsulenter
Louise Murman Spanning. Kontakt på tlf. 3396 8719 eller lms@aeldresagen.dk
Tine Schiller. Kontakt på tlf. 3396 8648 eller tsc@aeldresagen.dk

Konsulenter på ensomhed 
David Vincent Nielsen. Kontakt på tlf. 3396 8776 eller dvn@aeldresagen.dk
Lars Berg Schovsbo. Kontakt på tlf. 3396 8718 eller lbs@aeldresagen.dk

Konsulenter på it
Jesper Holst. jho@aeldresagen.dk

Konsulent på demens
Lotte Kofoed Hansen. Kontakt på tlf.  2332 0352 eller lkh@aeldresagen.dk

Konsulent på generationsmøder 
Katrine Sølyst Heinild. Kontakt på tlf. 5133 5647 eller ksh@aeldresagen.dk

Konsulent på motion og sundhed
Karin Schultz. Kontakt på tlf. 3396 8646 eller kas@aeldresagen.dk
Tina Jensen. Kontakt på tlf. 3396 8817 eller tj@aeldresagen.dk

Konsulent på Vågetjenesten og Sorg og Livsmodsgrupper 
Camilla Stubbe Teglbjærg. Kontakt på tlf. 3396 8668 eller cst@aeldresagen.dk

Konsulent på Plejehjem 
Jette Abildskov. Kontakt på tlf. 3396 8738 eller ja@aeldresagen.dk

Kursusadministration
Karin Rosenquist. Kontakt på tlf. 3396 8727 eller kr@aeldresagen.dk
Desiree Lundsteen. Kontakt på tlf. 3396 8642 eller dl@aeldresagen.dk

Frivilligservice
Per Jacobi. Kontakt på tlf. 3396 8690 eller pj@aeldresagen.dk
Ole Peinow. Kontakt på tlf. 3396 8658 eller op@aeldresagen.dk

Afdelingssekretær
Kirsten Thustrup. Kontakt på tlf. 3396 8702 eller kt@aeldresagen.dk

Sidst opdateret 12.11.2021