Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Sundhedsreform: Spændende anbefalinger fra kommissionen

Ældre Sagen kvitterer for et grundigt forarbejde fra Sundhedsstrukturkommissionen. Nu er det op til politikerne at træffe de nødvendige og modige beslutninger.
11.06.2024

I Ældre Sagen er vi optaget af, at en kommende reform skal forbedre forholdene for ældre, multisyge mennesker, der i dag er patienter i både sundhedsvæsenet og i ældreplejen.

Den patientgruppe har gennem snart mange år oplevet, at den ene hånd ikke aner, hvad den anden gør.

At der er blevet tænkt mere i, hvem der skal betale – end hvad der er de bedste løsninger for ældre mennesker. Og så er der en klar oplevelse af mangelfuld forebyggelse og genoptræning.

Ældre patienter er i klemme i dag

For ældre patienter foregår behandling og pleje på tværs af regioner og kommuner, det vil sige på hospitalet, hos egen læge, hos speciallæge og på kommunale pladser.

Derfor ved ældre patienter om nogen, når der mangler omsorg, samarbejde og sammenhæng i behandlingen.

Ældre Sagen kvitterer for grundigt arbejde

Ældre Sagens adm. direktør, Bjarne Hastrup, glæder sig over, at Ældre Sagens grundige forarbejde med bl.a. egen taskforce, har smittet af på kommissionens endelige anbefalinger.

— Vi er glade for, at kommissionen har lyttet til os. Vi er langt henad vejen enige i kommissionens analyse af de udfordringer, patienterne står overfor.

— Særlig den del, der handler om usammenhængende patientforløb for ældre, multisyge patienter. Det er de patienter, der på egen krop har mærket konsekvenserne af, at kvaliteten af ydelser i det nære sundhedsvæsen halter bagefter, siger Bjarne Hastrup.

Højere kvalitet og mere lighed

Ældre Sagen deler fx Sundhedsstrukturkommissionens ambitioner om, at der skal være høj kvalitet for borgere i hele landet. Vi skal have gjort op med ulighed i sundhed.

Patienter på de nuværende ca 3.500 midlertidige sengepladser og i eget hjem skal være sikre på samme høje kvalitet – så der skal ikke være sengepladser uden læger.

Sammenhængen mellem ældrereform og sundhedsreform skal sikres, så patienten kommer til at opleve sammenhæng i hele forløbet.

— Der er mange sider med anbefalinger, som vi nu skal have lejlighed til at dykke ned i og danne os et overblik. Vi vil have fokus på at vurdere fordele og ulemper for ældre, multisyge patienter i samtlige anbefalinger, siger Bjarne Hastrup.

Læs Ældre Sagens anbefalinger til sundhedsreform

Sidst opdateret 01.07.2024