Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Sundhedsreform: Saml sundhed og ældre under samme myndighed

Ældre Sagen, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer i fælles opråb på patienternes vegne. Der er brug for sammenhæng.
04.07.2024

Ældre Sagen, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer har torsdag d. 4. juli 2024 sendt et åbent brev til regeringen.

Der mangler sammenhæng

Formålet med brevet er at gøre opmærksom på, at patienterne har brug for et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor sundhedsvæsen og ældreområdet samles under samme myndighed.

Gør op med sektoropdeling

Da Sundhedsstrukturkommissionen kom med sin analyse og anbefalinger af nye modeller 11. juni i år, var flere politikere hurtigt ude og afskrive modeller, der gør op med den nuværende sektoropdelte struktur.

Ældre patienter er i den særlige situation, at de ofte får behandling og pleje i regionalt og kommunalt regi — altså både på sygehuset, hos egen læge, og i den kommunale hjemmepleje.

De er ofte afhængige af hjælp med transport for at komme rundt til blodprøver, genoptræning og rehabilitering.

Overblikket glipper

Patienterne har ikke brug for, at der både er et kommunalt og et regionalt ansvar. Det er sket alt for mange gange, at overblikket glipper og ansvaret for patienten falder ned mellem to stole.

Åbent brev til regeringen

Kære regering,

Sundhedsstrukturkommissionens analyse er klar: Det delte myndighedsansvar gennem patienternes forløb hindrer sammenhæng i opgaveløsningen og øger risikoen for kassetænkning, hvor hver myndighed fokuserer på egne opgaver og eget ansvar.

Der er brug for en gennemgribende og ambitiøs reform, der for alvor løser det grundlæggende problem, som både patienter og sundhedsprofessionelle oplever: Den manglende sammenhæng.

Opfordring til regeringen

Vi opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at samle ansvaret for drift og udvikling af sundheds- og ældreområdet inkl. plejehjem.

Det er afgørende, at ansvaret for hele kæden af sundheds- og omsorgsindsatser samles under samme myndighed.

Herunder hører for eksempel ansvaret for specialiseret genoptræning, genoptræning uden sygehusindlæggelse, hjælpemidler, rehabilitering, samt praktisk hjælp og personlig pleje til mennesker, som på grund af handicap eller funktionsnedsættelser har brug for hjælp og pleje fra andre.

Sammenhæng for patienterne

Et samlet og entydigt ansvar under samme myndighed vil skabe forudsætningerne for at give patienter sammenhængende behandling og ensartet kvalitet – samt for optimal brug af faglige kompetencer og økonomiske ressourcer.

Det delte myndighedsansvar er i dag en hindring for dette.

For eksempel har det taget flere år for kommuner og region at blive enige om udrulning af IV-behandling i hjemmet, fordi man ikke kunne blive enige om, hvem der skulle betale, og hvem der havde ansvaret for behandlingen – på trods af at det både er et bedre og billigere tilbud.

Delt ansvar må ikke stå i vejen

Det er desværre blot ét af mange eksempler, hvor kassetænkning og manglende entydigt ansvar står i vejen for et trygt og sammenhængende forløb for patienterne og et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen.

Massive problemer med manglende sammenhæng er en kendt udfordring, som skiftende regeringer har forsøgt at tackle gennem de sidste tre årtier.

Det koster liv hver eneste dag, svækker livskvaliteten for mange patienter og pårørende og tærer på vores samfundsøkonomi.

Det er nu, der skal handles

Tidspunktet for et grundlæggende opgør med et fragmenteret sundhedsvæsen bliver ikke bedre end nu.

Sundhedsstrukturkommissionen er kommet med gode tværgående anbefalinger om praksissektor, digitalisering, fordeling af ressourcer og indsatser for mennesker med psykisk sygdom.

Disse anbefalinger bør under alle omstændigheder indføres, men de kan og må ikke stå alene.

Patienter og sundhedsvæsenets sammenhængskraft kalder på sektoruafhængige pleje- og behandlingstilbud. Nu.

Træf et fremtidssikret valg, som for alvor skaber et bedre udgangspunkt for sammenhængende sundheds- og omsorgstilbud.

Gør det for patienternes skyld, for personalets skyld – og for samfundets skyld.

De bedste hilsner,

Bjarne Hastrup adm. direktør, Ældre Sagen
Thorkild Olesen, fmd. Danske Handicaporganisationer
Klaus Lunding, fmd. Danske Patienter 

Hent  brevet i originalversion som pdf

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.
Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 04.07.2024