Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagen om ældrereformen: Stil krav til kommunerne

Regeringens udspil til en kommende ældrereform indeholder mange positive intentioner. Det er helt afgørende, at der blive stillet håndfaste krav til kommunerne, så ældre mennesker med behov for pleje oplever en forbedret pleje.
08.02.2024

 

Forhandlingerne om ældrereformen trækker ud.  I følge Ældre Sagens oplysninger er forhandlingerne i gang igen i uge 16. Vi venter i spænding.

Helhed og sammenhæng i plejen

Ældre Sagen bakker op om, at ældreplejen fremover skal være helhedsorienteret og menneskelig. Vi ønsker ikke mennesker på samlebånd og pleje på regneark.

Vi støtter fuldt ud ideen om faste tværfaglige teams i ældreplejen for at sikre kontinuitet og forståelse for ældre og deres individuelle behov. Målet må og skal være, at den enkelte ældre modtager hjælp fra så få forskellige medarbejdere som muligt. Ældrereformen skal sikre, at kommunerne i praksis lever op til disse gode intentioner.

Angående visitationen, dvs. beslutning om den hjælp, den enkelte skal have, er det vigtigt, at den foregår i teamet omkring den enkelte hjemmehjælpsmodtager.  Det betyder selvsagt, at visitatorerne skal være en del af de tværfaglige teams ude i praksis og ikke sidde på rådhuset og afgøre på lang afstand.

Læs også: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Kommunerne skal ikke føre tilsyn med sig selv

Det er fornuftigt at reducere antallet af tilsyn. Ældre Sagen har længe anbefalet at fjerne det kommunale tilsyn. Det giver ikke mening, at kommunerne skal føre tilsyn med sig selv. Det er glædeligt, at regeringen har lyttet.

Det er ligeledes positivt, at de forskellige instanser, der fører tilsyn, fremover forpligtes til at tale bedre sammen, så ikke det enkelte plejehjem mødes af modsatrettede krav. Om det lykkes rent praktisk, at alle tilsyn skal komme samme dag på året, tvivler vi på. Vi er også generelt bekymrede for kvaliteten af det sundhedsfaglige tilsyn. 

OK til lokalplejehjem, men der skal holdes snor i tilkøbsydelserne

Ældre Sagen støtter regeringens forslag om lokalplejehjem. Lokalt forankrede plejehjem med større frihedsgrader og bedre mulighed for at tilpasse sig den enkelte ældres behov og ønsker, og med mere opmærksomhed på beboere, pårørende og lokalsamfund er tiltrængte.

Det er dog vigtigt at holde øje med de såkaldte tilkøbsydelser. Muligheden for tilkøbsydelser må ikke misbruges til at udhule den basale pleje. For Ældre Sagen er det afgørende at den sociale ulighed skal begrænses.

Bevar de forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg betyder, at ældres hverdag ikke løber af sporet og måske ender i indlæggelse på sygehus. Via hjemmebesøg kan der blive holdt øje med deres trivsel og tryghed, og hjemmebesøgene kan også forebygge ensomhed.

Derfor vil Ældre Sagen bevare de forebyggende hjemmebesøg. Vi foreslår også, at de forebyggende hjemmebesøg i højere grad rettes mod sårbare ældre.

Pårørende skal hjælpes og støttes

Ældre Sagen mener, at man skal fastholde de nuværende muligheder for aflastning til ægtefæller, der lever sammen med et menneske med demens.

Ældre Sagen gennemførte i 2023 en undersøgelse, der viser, at næsten alle børn af hjemmehjælpsmodtagere hjælper så meget i hverdagen, at det både påvirker deres helbred og deres arbejdssituation negativt.

Læs også: Støtte til pårørende

Ældre Sagen har to stærke ønsker i forhold til de hårdt belastede pårørende:

  • Etablering af et nationalt rådgivningscenter, hvor pårørende kan få hjælp telefonisk og online.
  • Krav om kommunale pårørendevejledere, der skal samarbejde med pårørende i alle forhold omkring hjælpen.

Velfærdsteknologi skal tage hensyn til den enkelte ældre

Ældre Sagen mener, at ældres forskelligheder og rettigheder har førsteprioritet, når teknologiske løsninger indføres. Det er teknologien, der skal tilpasse sig ældres individuelle behov for at forbedre livskvaliteten – og ikke omvendt.

Ældre mennesker skal kunne vælge teknologi fra, som ikke giver mening for dem ligesom teknologien ikke må erstatte nærvær og menneskelig kontakt og relationer

Sundhedslov skal flettes sammen med ældrereformen

Regeringens udspil til en kommende ældrereform indeholder ikke de dele af sundhedsloven, som i dag løses i tæt sammenhæng med ældreplejen.

Læs også: Samarbejde på tværs af sektorer er nødvendigt

I dag klarer SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere de fleste af de opgaver i kommunerne, der hører under sundhedsloven. Det sker i dagligdagen kombineret med hjemmehjælpsopgaver. For den enkelte ældre betyder det kontinuitet og tryghed i hjælpen, og det skal bevares. Regeringen skal tages højde for dette, både i en ny ældrereform som i en kommende strukturreform af sundhedsområdet.

Lyt til podcast om den nye ældrereform

Regeringens udspil – også kaldet ældrereformen - handler om en større omlægning af ældreplejen. Nøgleordene er:  selvbestemmelse, helhedspleje, faste teams i ældreplejen, mere tillid, mindre bureaukrati - og mange andre gode ting, som Ældre Sagen selv har anbefalet længe. 

Til at udfolde Ældre Sagens mening om udspillet deltager chefkonsulent Per Tostenæs og vicedirektør Michael Teit Nielsen i denne podcast.

Sidst opdateret 03.05.2024