Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fik min mor en værdig død?

For godt et år siden mistede Peter Egevang sin mor. Hans far mistede sin hustru gennem 58 år.

Peter Egevangs mor var netop blevet udskrevet fra hospitalet, hvor hun havde været i behandling for en lungebetændelse.

Hun lå derhjemme for at komme sig, men 11. maj 2018 døde hun. Hverken Peter eller hans far var forberedte. De havde begge regnet med, at Peters mor ville komme sig. 

""

— Da min mor døde, kom det som et chok for mig og min far. Vi regnede jo med, at hun kom ud af sygesengen, hun lå i derhjemme. Jeg havde været ude og besøge hende om morgenen, og få timer senere dør hun – det kom bare ud af den blå luft, fortæller Peter Egevang.

Lige siden hans mor gik bort, har Peter Egevang gået rundt med ubearbejdede følelser og tanker om sin mors sidste tid.

Spørgsmål nager

Særligt spørgsmål om, hvorvidt hans mor fik en værdig død, har naget ham. Kunne han som søn eller hans far som ægtemand have grebet situationen anderledes an? Kunne de have gjort hans mors sidste tid bedre?

— Jeg har aldrig fået sat ord på, hvad der egentlig skete, da min mor gik bort, og lige pludselig fik jeg en idé:

— Jeg har altid været fascineret af genren 'true crime', hvor man løbende forsøger at komme nærmere en opklaring på et mysterium. Så jeg tænkte, om det var muligt at lave en podcast, hvor jeg vender tilbage til min mors sidste dage for at forsøge at opklare, hvad der egentlig skete og ultimativt finde frem til svaret på, om min mor fik en værdig død, forklarer Peter Egevang, der er kommunikationskonsulent i Ældre Sagen. 

Han har tidligere blandt andet lavet radio for DR. 

Peter Egevang tog kontakt til forskellig fagpersoner, der kunne hjælpe med at definere 'en værdig død'. 

Han opsøgte mennesker, der havde været tæt på hans mor i hendes sidste tid, i håbet om at opklare 'mysteriet' om hendes død så faktuelt som muligt.

— Jeg er ikke ude på at placere et ansvar hos nogen, det er vigtigt at holde fast i. Men jeg er ude på at finde forklaringer, og jeg havde en fornemmelse af, hvor jeg skulle finde dem.

— Måske kan jeg også finde en forklaring på, at jeg ikke selv har været helt opmærksom på, hvad der var ved at ske med min mor – og her kommer selvbebrejdelsen ind. Jeg føler, at jeg skulle have gjort mere, siger Peter Egevang. 

Fik min mor en værdig dødEn personlig fortælling

Da Peter Egevang først gik i gang med sin podcast, regnede han med, at det var rimelig enkelt at gå til.

Men efterhånden som han kom længere ind i processen, gik det op for ham, at podcasten blev meget mere personlig end først ventet.

— Podcasten har åbnet for følelser, jeg har lagt låg på i et helt år, fordi jeg ikke har turdet forholde mig til det. Det har faktisk været en ret voldsom proces.

— Jeg ved ikke, om jeg var gået i gang med at lave podcasten, hvis jeg havde vidst, hvor smertefuldt det ville blive at skulle forholde mig til min mors sidste dag og finde ud af, at jeg som pårørende kunne have gjort mere.

— Men omvendt tror jeg også, at det er en god proces, fordi jeg gennem podcasten får sagt ordentlig farvel til hende. Jeg får gjort nogle af de ting, jeg skulle have gjort, mens hun stadigvæk var i live, fortæller Peter Egevang.

I takt med at Peter Egevang river op i sin mors sidste tid, dukker følelser som sorg og utilstrækkelighed op. Og han indser, hvor svært han egentlig har ved at tale om sin mors død.

— Det gik op for mig, at jeg har manglet noget, som jeg tror, andre har. Jeg misunder den familie, der kan stå rundt om sin døende og tage afsked, holde i hånden et roligt øjeblik og få sagt farvel. Det er måske noget af det, jeg forbinder med en værdig død, siger Peter Egevang og fortsætter:

— Min mor var bange og utryg. Jeg følte ikke, at der var nogen, der rigtig tog sig af hende.

— De tog sig af en syg person, der lå i sengen. En, som skulle vendes og have skiftet ble – og det er vel egentlig ikke særlig værdigt. Jeg tror heller ikke, min mor fandt det værdigt, hvis hun selv kunne sætte ord på det. 

Manglende oplysninger

Peter Egevangs mor var klar i hovedet. Hun vidste godt, hvad der foregik omkring hende. Men hun led af vrangforestillinger og var meget bange.

Peter Egevang fandt senere, via sin mors patientjournal, ud af, at hun led af delir – en oplysning, hverken Peter Egevang eller hans far kendte til.

Delir opstår i forbindelse med en fysisk sygdom og er en forbigående tilstand, der kan skabe uro, forvirring og desorientering.

— Jeg vidste ikke, at min mor havde delir. Ingen havde fortalt mig det.

— På hospitalet forsøgte jeg adskillige gange at få en læge til at fortælle mig, hvad min mor fejlede, og hvad hendes udsigter var. Men ingen læge havde tid.

— I podcasten taler jeg med en fagperson, der forklarer mig, hvordan delir måske har påvirket min mor.

— Hun havde jo vrangforestillinger, da hun lå derhjemme, og deliren kan måske være med til at forklare, hvorfor hun var så bange og angst, siger Peter og peger på, at informationsniveauet generelt var ret dårligt under hele hans mors sygdomsforløb.

Om podcasten

Podcastserien ”Fik min mor en værdig død?” består af seks afsnit, der ikke blot kredser om spørgsmålet om en værdig død, men også åbner for en samtale om den sidste tid og sætter ord på, hvilke følelser, tanker og bekymringer man som pårørende kan kæmpe med.

— Jeg håber, at podcasten kan sætte nogle tanker i gang hos lytteren. Jeg har bevidst valgt at inddrage mig selv, min tvivl og min sorg, for det kan være med til at fortælle, at vi alle er mennesker, der kan blive ramt af disse følelser.

— Måske er det mest pårørende, der kan sætte sig ind i min historie. Men det kunne også være, at patienten kunne få noget ud af at lytte til podcasten – særligt pointen om, at vi skal blive bedre til at tale sammen. Det gælder jo både patient og pårørende, siger Peter Egevang.

Han håber, at historier som hans også kan give fagpersoner og sundhedspersonale et andet blik på, hvordan man kan kommunikere med og informere pårørende.

Peter Egevang ser et særligt potentiale i at fortælle personlige historier som hans gennem podcastformatet.

— I virkeligheden er en podcast jo bare ligesom en radioudsendelse. Men der er noget særligt ved en podcast, i og med at vi ofte lytter til den alene og mere intenst og fokuseret.

— Derfor tror jeg, at de dybe og nære følelser særligt kan røre mennesker i en podcast, siger Peter Egevang.

Om hans mor fik en værdig død, kan du finde svar på, hvis du lytter til podcastserien ”Fik min mor en værdig død?”.

Sidst opdateret 12.10.2023