Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Andet

Bjørnebanden.

Bjørnebanden er et HERREVÆRELSE der blev etableret i 2014. Vi er p.t. 15 deltagere og finder at det er et godt antal. Hvis nogle mænd er interesserede i at være med, har vi en venteliste til formålet. Vi mødes onsdage i lige uger, enten på Græstedgård, eller vi er på en ekstern tur.

Lokalafdeling

Ølstykke

Hvem

Kun for medlemmer

Pris medlemmer

Gratis

Hvornår

Lige uger
Onsdag kl. 13:00 - 17:00

Tilmelding

Kontaktperson: Bjarne Hansson, 4026 3410

Mødested

Græstedgård, lokale 7

Beskrivelse

Vi planlægger typisk en ekstern tur til den følgende mødedag, når vi mødes på Græstedgård. På dette møde hygger vi os med kaffe/kage, øl/vand og taler om livets små og store forhold.


Vi har gennemført ca. 50 eksterne ture til alle mulige besøgsmål. Både passive ture (biografbesøg, foredrag, m.m.) og mere aktive ture (boldspil, krolf, minigolf m.m.)


Alkohol nydes, med mådehold. Aldersmæssigt er vi 65-75 år.


Vi har en frimodig tone i vores dialog, med respekt for hinanden.


Potentielle nye medlemmer i denne gruppe bør:


Være mobile og kunne klare trapper. Skal kunne kommunikere via mail.


Være omgængelig, udadvendt og kunne tilføre tanker/ideer til gruppen.


 


Kontakt Bjarne Hansson, 4026 3410  E-mail: bha120150@gmail.com