Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmødet 2024

Næste årsmøde i Farum finder sted 22. marts 2024, kl. 14.00-16.00 i Teatersalen i Farum Kulturhus.

Årsmødet er lokalafdelingens øverste myndighed og din mulighed for åbent at tilkendegive holdninger og meninger.

Ældre Sagen i Farum er en del af landsforeningen Ældre Sagen der har i alt 215 lokalafdelinger. Landsforeningens øverste myndighed er delegeretforsamlingen hvor alle lokalafdelinger er repræsenteret. Her træffes alle overordnede beslutninger om vedtægter, budget, kontingent o. lign., som gælder alle 215 lokalafdelinger.

Årsmødet afholdes i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens regnskab
  4. Bestyrelsens fremtidige virke
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
  7. Valg af suppleanter for et år
  8. Eventuelt

Husk venligst medlemskortet for 2023.

Sidst opdateret 04.12.2023