Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Lokalbestyrelsen

Lokalbestyrelsens medlemmer og tilforordnede. Du er velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsen 2023: Torben Ellegård Frederiksen, Annette Hamann, Birthe Berger, Vibeke Søltoft, Fru Jensen, Kai Christiansen, Karen Dupont Jensen, Leon Andersson og Nils Danielsen

 • Birthe Berger

  • Formand, WEB-redaktør, Nyhedsbrev, Litteratur 4, Søndagscafeen ...

  Mobil
  26169611
 • Kai Christiansen

  • Næstformand, Besøgsvenner

  Mobil
  40427779
 • Vibeke Jakobsen Jensen

  • Medlem, Kasserer

  Tlf
  44953843
  Mobil
  42204257
 • Nils Danielsen

  • Medlem, Indkøbsbus

  Mobil
  42777056
 • Leon Andersson

  • Medlem, Indkøbsbus, Demenskoordinator

  Mobil
  40516022
 • Torben Ellegård Frederiksen

  • Medlem.

  Mobil
  42954888
 • Vibeke Søltoft

  • Medlem, Blad-uddeling, Velkomstbreve, Strikkegruppen

  Mobil
  30319562
 • Annette Hamann

  • Suppleant, Udlandsrejser

  Tlf
  44951292
  Mobil
  22369901