Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Koordinationsudvalg

Varetager lokalbestyrelsernes interesser over for offentlige myndigheder.

I kommuner hvor Ældre Sagen har mere end en lokalbestyrelse, er der nedsat et koordinationsudvalg.
Udvalget varetager de to bestyrelsers interesser og opgaver over for offentlige myndigheder, dvs. den lokale
ældre- og sundhedspolitiske indsats – og pressen.

Medlemmer 
Elin Damgaard, Værløse, formand
Nils Danielsen, Farum, næstformand
Vibeke Jensen, Farum
Kai Christiansen
Kirsten Fuursted, Værløse
Per Billesø, VærløseSidst opdateret 24.04.2023