Koordinationsudvalg

Varetager lokalbestyrelsernes interesser over for offentlige myndigheder.Sidst opdateret 06.08.2018