Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Vores blad

Du kan blade i nyeste og tidligere numre af vores blad.
Bladet indeholder vores program med oplysninger om faste aktiviteter og øvrige arrangementer. Det udkommer to gange om året som et forårs- og et efterårsblad. Dertil kommer artikler der er af interesse for de fleste.

Du kan læse de seneste numre ved at klikke på den ønskede udgave nedenunder.

Du kommer tilbage til denne side ved f.eks. at anvende 'Tilbage-pilen'.

Klik på linket for at åbne Forårsbladet 2024 
Klik på linket for at åbne Efterårsbladet 2023
Klik på linket for at åbne Forårsbladet 2023

Sidst opdateret 18.04.2024