Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Referat

Referat af årsmødet 2022.

Referat af årsmødet fredag 17.marts 2023 kl. 14.00 i Teatersalen 
Sangen ”Så’n er det sjældent i Ældre Sagen” blev sunget. Så bød Nils velkommen og præsenterede bestyrelsen.

  1. Carsten Thaarup blev valgt som dirigent – og konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt.

  2. Nils fremlagde bestyrelsens beretning. Se denne! Og bestyrelsesmedlemmerne omtalte hver deres områder. Også KOU blev omtalt. Spørgsmål om foto- og billedforarbejdning blev besvaret. Beretningen godkendtes med akklamation.
  3. Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse. Vibeke Jensen gennemgik indtægter og udgifter. Tilskud, gaver og bidrag er vokset pga. puljer vi har søgt under Corona. Regnskabet er godkendt fra centralt hold i ÆS. Regnskabet blev taget til efterretning med akklamation.
  4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke. De kendte aktiviteter fortsætter. Ved håndsoprækning blev der tilkendegivet stor interesse for et arrangement med Kim Larsen-sange og et om faldteknikker: ”I bedste fald”. Derimod var der kun få som syntes om ”Svindelnumre”. Fra salen foreslog en deltager et Førstehjælpskursus, en anden Elektronisk afstemning ved valg til Seniorrådet, en tredje ville vide om vi gentager ”Fremtidsfuldmagter”. Bestyrelsen tager spørgsmålene op. Tre kommende jubilæer omtaltes: Indkøbsbussen, besøgsvenner og selve foreningens.  
  5. Ingen indkomne forslag er modtaget.
  6. Valg af tre lokalbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Følgende blev valgt:
    Vibeke Søltoft, Kai Christiansen, Torben E. Frederiksen og Nils Danielsen             

  7. Valg af en suppleant for 1 år: Annette Hamann
  8. Eventuelt: Der blev spurgt til og svaret om nyt klæde til billardbordet. En ville have nedsat en gruppe omkring Farum fjernvarme, men det er uden for bestyrelsens arbejdsområde! En deltager takkede bestyrelsen, nye som gamle. Nils takkede til slut de fremmødte og de frivillige. Anni Berner og Torben Westergren blev takket for deres indsats i lokalbestyrelsen. Leon Andersson blev hædret som Årets Frivillige i lokalforeningen og modtog et diplom som bevis.

     Dirigenten afsluttede årsmødet.  Og så var der forfriskninger!

Sidst opdateret 03.04.2023