Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aarsberetning

ÅRSBERETNING til årsmødet
Her går det godt – både i det store landsdækkende Ældre Sagen og i vores egen lokale afdeling i Farum!
I hele Danmark er vi 947.220 medlemmer; heraf 4.181 i Farum. Det sidste tal er vi stolte af for i årevis har vi i Farum kæmpet med at medlemstallet ofte bevægede sig tæt op under de 4.000, for så måneden efter at være dalet godt ned under det tal igen. Op og ned som en rutsjetur. Og så lige pludselig i maj 2023 lykkedes det ENDELIG at runde de magiske 4.000 som vi nu ligger stabilt over.

Ældre Sagen er den allerstørste medlemsforening i Danmark hvilket giver politisk indflydelse og resultater. (Se separat bilag hvis nogen spørger!) Inde i den store Ældre Sagen fortæller de at når Bjarne ringer til Mette, og hun ikke lige er der, bliver der ret hurtigt ringet tilbage! Det er da power!

Det er også power at vi har
Danmarks største magasin med knap en million læsere
At ½ mio. årligt bruger appen med tilbud og medlemskortet
At 46.000 medlemmer henvender sig til ÆS’ rådgivning om året! om alt fra boligstøtte, sociale pensioner, hjemmehjælp,       arv, fuldmagter, lejelov, pension, investerings-lån mm.
Det håber vi også at du gør hvis du har brug for vejledning! For vi skal benytte os af de mange muligheder der 

Her i Farum går det også godt!
I benytter jer virkelig af de muligheder vi tilbyder lokalt. Her kan succeserne måles på at rigtig mange af vores 56 hold er fyldte. Der er simpelthen venteliste på flere af vores hold!
- I
 må dog stille med en frivillig, altså en der vil være gruppeleder, hvis I vil have et nyt hold eller emne op at stå. Fx havde vi 15 deltagere til et helt gymnastikhold, men ingen Frivillig. Omvendt havde vi en Frivillig til et floorball-hold – og det kom vupti op at stå. Så den frivillige gør en forskel.
Corona lammede mangt og meget for os, sådan at mange aktiviteter droslede ned. Derfor har vi sat foredrags- og visearrangementer på pause fordi I medlemmer MÅSKE fandt andre veje for noget at lave. Men nu boomer det faktisk igen flere steder! 
Vi havde i 2023 besøg af Bjarne Hastrup der hørte om vores mange tiltag og styrker. Vi fortalte ham bl.a. om et velbesøgt medlemsmøde som vi holdt sidste år i maj for nye medlemmer, noget vi gentager i år 7. maj kl. 19.00 i Foreningslokalet.

Vores lokale gruppe af vågere er det seneste år steget fra 18 til 23 hvilket skyldes at vi har fået en energisk Henning Rostung til at promovere og synliggøre hvad en våger laver. Lokalt foregår samarbejdet mellem Ældre Sagen og Røde Kors i Værløse og Farum. På landsplan udløste indsatsen i september at de Frivillige fik Liv- og død-prisen som anerkendelse af indsatsen.

Vores IT-cafe om torsdagen fra kl. 10-12 er også et tilløbsstykke. Nogle torsdage kommer over 20 ældre med deres pc, tablet eller telefon og spørger om alt det som IT-Danmark udfordrer os med. Det er ikke så meget MitID længere der volder kvaler, men ligeså meget programmerne der driller.

Søndagscafeens julearrangement er blevet en hel tradition med banko og underholdning. Godt 70 deltog til en festlig eftermiddag.

I november holdt vi et arrangement – for at fejre de frivillige som beredvilligt stiller op og får aktiviteterne til at køre. Og da vi ikke ku’ afsætte alle billetterne, åbnede vi for et bredere publikum. Og så kom de op af stolene, de ikke-frivillige. Det var jo gratis og en pæn succes!

Og her skifter vi mig ud med Nils Danielsen der vil gøre rede for året i KOU som er en forkortelse for koordinationsudvalget mellem Værløse og Farum. Her er Nils næstformand.

NILS: I KOU sidder tre medlemmer fra hver af de to lokalbestyrelser. Her udveksles informationer og ideer om aktiviteterne i Farum og Værløse. KOU har til opgave at repræsentere Ældre Sagens medlemmer i forhold til det politiske niveau. Det er den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats som KOU skal varetage, herunder pressekontakt samt kontakten til de kommunale myndigheder.

KOUs formand Elin Damgaard følger med i referaterne fra det politiske udvalg for Ældre og Sundhed i Furesø kommune. Aktuelle temaer kommer på KOUs dagsorden. Det kan f.eks. være kommunens politik ift. personlig og praktisk hjælp, kvalitetsstandarder for de kommunale ydelser. Tilbud om genoptræning, ventelister til plejehjem m.m. Kommunen har opfordret til, at medlemmer af ÆS går ind i de nyetablerede bestyrelser på plejehjem.

KOU er hvert år leveringsdygtig i en kvalificeret udtalelse til det kommunale budget og har på den måde forhindret at besparelser, der rammer de svageste, er blevet gennemført.

Regeringen fremlagde i slutningen af januar en ældrereform – klart et tema, der vil blive fulgt med Ældre Sagens interesse – og være et vigtigt tema for KOU i 2024.

En stor del af møderne i KOU handler desuden om udveksling af informationer og ideer mellem de to lokalforeninger.

Sammen med Ældre Sagen i Værløse holdt KOU den 21. februar i år et totalt udsolgt arrangement om IT-sikkerhed. Det er jo næsten ufatteligt at vi skal bede pæne ældre mennesker om at være uhøflige og smække røret på; Men det skal vi åbenbart. Og vi skal heller ikke svare på mails fra venlige ”bankrådgivere” mere. For de er nemlig ikke fra banken. Uha!

Det var ordene om KOU.

Nils gav ordet til Birthe ... og her sluttede hun lokalbestyrelsens beretning.

Sidst opdateret 25.03.2024