Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Aarsberetning

ÅRSBERETNING til årsmødet 17. marts 2023 (om 2022)

Bestyrelsens Årsberetning 2022.
Når jeg tænker tilbage på 2022, kommer jeg til at tænke på Winston Churchill, som næppe behøver en nærmere præsentation i denne forsamling. Han er blevet citeret for at sige: ” Lad aldrig en krise gå til spilde”. Og kriser har 2022 i den grad været fyldt op med. Corona, krig i Europa, inflation og energikrise. Alt sammen tilstande, der har virket negativt på os alle såvel fysisk som psykisk.

Hvordan skal vi dog forstå Churchill, som ikke vil gå glip af en krise? Han forklarer det med, at netop i krisetider finder vi mennesker på nye løsninger, præsterer opfindelser, der i en række tilfælde medfører, at den samme krise ikke gentager sig.

I Danmark tror vi på, at vi er rigtig gode til at finde løsninger på energikrisen – og at det på sigt bliver en vigtig indtægtskilde for vort land.
Corona-krisen førte da også noget godt med sig her i Farum, hvor vi fik en ekstraordinær økonomisk mulighed for at afholde et arrangement med to operasangere fra Det kongelige Teater og med direktøren himself Kasper Holten, der indledningsvis skulle holde en tale om kunst.

Ved dette arrangement havde vi nogle problemer med billetsalget, og det var nødvendigt med streng kontrol af billetter ved indgangen for at sikre, at der ikke blev lukket flere ind end brandmyndighederne tillader.
Vores kasserer, fru Jensen, havde fået den vigtige opgave at tjekke billetter. Hun gik til opgaven med sin sædvanlige ildhu. En nydelig herre blev således stoppet i døren og bedt om at vise sin billet – da han ikke umiddelbart trak en billet frem, spurgte Fru Jensen ham, om han ikke kunne finde ud af at printe billetten – og gjorde samtidig den nydelige herre klart at uden billet, måtte han gå hjem igen, hvor til manden sagde: ”Gælder det også, når jeg hedder Kasper Holten?”

Det var en noget lang indledning på en årsberetning, men hvis I, som jeg, vælger at opfatte Churchills ord som udtryk for håb og optimisme, har den tjent sit formål.

Når det er sagt, kan jeg glæde jer med, at denne årsberetning har mange kokke, i det I vil opleve bestyrelsens medlemmer på skift fortælle om de aktiviteter, de er en del af.

Inden jeg giver mikrofonen videre, skal jeg dog lige omtale to aktiviteter, hvor gruppelederen ikke er med i bestyrelsen. Hjælpende hænder bestyres i dag af Hans Christian Dibbern, der har overtaget efter Ib Andersen Høyer. Hans Christian fortæller mig, at henvendelserne over tid ligger med en om ugen i gennemsnit. Den aktuelle gruppe af Hjælpende Hænder består af fem m/k-er, og de kan godt klare efterspørgslen, men skulle der være en  handyman i forsamlingen med mod på en månedlig tjans, så træk lige Hans Christian i ærmet, når vi drikker vin efter årsmødet. Hjælpende hænder kan man ringe til, hvis man ønsker hjælp til at klare mindre praktiske opgaver i hjemmet – alt fra julepyntning til samling af mindre IKEA-møbler.  Hans Christian fortalte mig om en opringning, han havde fået fra en dame – og det blev til en længere samtale, hvor han forsøgte at indkredse, hvad hun havde brug for. Da det omsider stod klart hvori hjælpen skulle bestå, spurgte Hans Christian til hendes adresse. Det viste sig at hun boede i Nordborg på Als – og den går altså ikke. Man skal bo i Farum for at fortjene et besøg af vores Hjælpende Hænder.

Den anden aktivitet, som jeg skal videregive beretning om, er sprogvenner. Her fortæller Jytte Tulinius Mouritsen, at der er gang i butikken – omtalen i bladet og vores folder om Sprogvenner har især haft appeal til kvinder, både hvad angår sprogværter og -venner. De fleste henvendelser kommer fra udlændinge, der går på Sprogskolen. Efter et indledende interview sættes vært og ven sammen – det kan være svært at finde et fælles mødetidspunkt, når tre parter skal mødes, men når det  lykkes, lever sprogvært og –ven fremadrettet deres eget liv, mens Jytte kan bruge sin energi på nye kunder i butikken.

Anni Berner: Jeg har nu i nogle år stået for telefonstjernen. Hver morgen ringes en borger op på et aftalt tidspunkt. Nogle dage bliver det en kort snak, andre dage kan det være en længere samtale. Det giver en tryghed for begge parter, for bliver der ikke svaret må der være noget galt. Jeg vil så kontakte borgerens familie eller kommunen eller på anden måde tage kontakt, så en telefonven ikke ligger hjælpeløs i hjemmet.

Jeg har selv gode oplevelser med at være opringer, men desværre er der mangel på opringere. Det er afgørende, at vi får flere frivillige opringere – og I skal vide, at det er uden omkostninger for opringeren – Ældre Sagen betaler. Kontakt mig gerne over et glas vin efterfølgende.

 Torben Ellegård og jeg står for bisidderordningen. Vi kan kontaktes hvis der er behov for en bisidder til f.eks. et møde i kommunen eller hos lægen. Inden et møde tager vi en samtale med borgeren om, hvad der skal tales om.

Min erfaring er at når jeg har været med som bisidder, så bliver der givet mere udførlige oplysninger og brugt mere tid på at forklare sig.

Kai Christiansen: Besøgsvennerne er en af de ældste institutioner i ÆS. Vi er pt. 15 besøgsvenner, som er engageret med hver sin besøgsvært. En besøgsven kommer almindeligvis på besøg en gang om ugen af 1,5 – 2 timers varighed. Det væsentlige i besøget er samtalen og nærværet – samtalen kan foregå over en kop kaffe eller under en spadseretur – eller hvad man nu aftaler. At være besøgsven er forpligtende – Selvfølgelig kan man holde ferie eller være forhindret. Men man holder aftaler, så besøgsvært er maximal tryg ved forholdet.

Besøgsven og –vært laver selv de aftaler, der er mest praktisk for dem.

Vågetjenesten i Furesø er et samarbejde mellem Røde Kors og de to lokalforeninger i kommunen. Vi praktiserer på 8.år. Vi sidder efter aftale hos den døende, i den døendes eget hjem eller på et plejecenter. Vi tilkaldes af sygeplejerske eller afdelingsleder.

Vi er pt. 17 vågere. Vores vagter ligger fra sen eftermiddag frem til næste morgen kl. 6. Vi sidder solo i 3-timers vagter. Vores opgave er at skabe ro og nærvær – og at observere, så vi kan meddele videre til det professionelle personale.

Vågerne indgår på ingen måde i plejen af den døende.

Torben Ellegård Frederiksen: Ældre Sagens indkøbsbus har i mere end 25 år transporteret borgere, som har svært ved at komme forretninger, til Farum Bytorv og hjem igen. Vi har en følgebil med, så der er god plads til rollatorer og indkøbsvogne. Som regel er der 20 til 25 med bussen. Bussen er for alle, uanset om man er medlem af Ældre Sagen eller ej. Tilmelding kan ske til Torben Ellegård Frederiksen på telefon 4295 4888.

Bussen kører hver onsdag (undtagen i juli) kl. 9.30 fra Akacieparken oog følger pt. denne rute: Æblelunden, Lillevang Plejecenter, Lillevangs Park, Gedevasevang og videre til Østbyen af Solhøjgårdsvej, Hvilebækgårdsvej og Borgmester Jespersens Vej og ender ved Bytorvet ud for Irmatorvet.

Herefter er der god tid til at foretage sine indkøb, inden vi alle mødes i biograffoyeren i Farum Kulturhus, hvor man for en rimelig penge kan få kaffe og hjemmelavet kage og ikke mindst en hyggelig snak.

Når klokken bliver 11.30 kører vi retur og ender igen ved Akacieparken lidt over middag.

Torben Westergren: Der er IT-cafe hver torsdag kl 10-12 i Ældre Sagens egne lokaler i Kulturhuset. Formålet er hjælp og rådgivning i brugen af Windows 10 bærbare computere, tablets og smartphones. Det er gratis, og der sidder en lille flok rare mennesker, der vil gøre alt for at hjælpe dig. Du medbringer bare din bærbare computer, så kigger vi på dit problem. Husk at tage dine forskellige adgangskoder med. Du kan trygt komme. Tilbuddet er for alle også ikke medlemmer. Det er hjælp til selvhjælp og ikke undervisning. Vi giver også gode råd, hvis du overvejer at købe en bærbar computer.

Der serveres gratis the eller kaffe.

Brugere med tablets og mobiltelefoner er også velkomne, da vi også har en bred viden om disse emner.

Bookingsystemet: Vi hjælper også med at lave tilmeldinger til Ældresagen i Farums ture og arrangementer. Husk et medbringe medlemskort, Dankort og mobiltelefon. Man kan kun tilmelde to personer ad gangen. Hvis man er flere, skal man bruge flere medlemskort.

OBS. Du skal være registreret i Ældre Sagen med fødselsdato og e-mail. Kontakt Ældre Sagen på tlf. 33 96 86 89 for evt. at rette dine data.

Vi er også behjælpelige i forhold til MitID.

Deltagelse i et IT-Udvidet PC kursus har med pauser været blandt IT-cafeens tilbud. Det fremgår af vores blad om der er et kursus i det kommende halvår og om hvordan og hvornår man kan tilmelde sig.

Forudsætninger for at deltage i kurset: Du har din egen bærbare PC, som du skal benytte under kurset (husk også at tage PC’ens strømforsygning med). Din PC skal benytter Windows 10. Du er ikke ekspert på en PC, men har lidt kendskab til denne.

Jesper Hammer er underviser på kurset.

IT-hjælp hjemme er også en mulighed.

Vi har pt. to hjælpere, som man kan ringe til mandag til fredag mellem kl. 11 og 17.

Birthe Berger: Som næstformand har jeg haft forskellige SMÅ opgaver som fx sekretær for formanden. Men det er mest noget med at holde styr på papirer der skal arkiveres.

Så har jeg skrevet referat af vores 10 årlige bestyrelsesmøder og forfattet 10-15 årlige nyhedsbreve til jer sammen med Nils. Inden de kommer ud, taler jeg med bidrag-yderne og med Nils om hvilke historier der skal med af fem mulige.

Og så læser jeg med stor fornøjelse korrektur på formuleringer, stavefejl og kommaer i Bladet og andet som lige skal have mit falkeblik rettet mod sig.

Her ud over har jeg fungeret som redaktør på vores Nyhedsbrev, hjemmesiden - og Det sker-bladet. På alle områder er der mange fakta at holde styr på - på kryds og tværs. Men det er opgaver som jeg trives med fordi de er spændende, og jeg på den måde holder lidt fast i at bruge det jeg kan og ved om vores dejlige danske sprog.

Apropos Nyhedsbrevet vil jeg opfordre jer der ikke får det, om at tilmelde jer. Har I brug for hjælp hertil, så kom op til mig bagefter så ordner vi det!

Jeg sidder også med lokalebookingen til alle jeres aktiviteter og pressekontakten når vi har annonceret i lokalavisen; og så ved mange af jer, at jeg også er gruppeleder for Søndagscafeen og Litteratur 4. Så jeg udfører ”ikke bare” administrative organisationsopgaver, men også to aktive frivilligopgaver af ren interesse.

I snit tager disse opgaver vel nogle timer om ugen, ujævnt fordelt over året - så det er lige til at overkomme.

Leon Andersson:

Bladet: Arbejdet med bladet har været delt på den måde, at jeg (Leon) har indhentet stof fra gruppelederne, bestyrelsesmedlemmerne, arrangementudvalget m.fl. Cathrine Sort har stået for at sætte stoffet ind i det computerprogram, som vi sender til vores trykker. Jesper Hammer har bidraget som bladets fotograf med ikke mindst smukke forsider. Cathrine Sort vil fra og med næste blad blive afløst af Jørgen Lindemann. Cathrine er blevet arbejdsramt og har valgt at koncentrere sig om det. Jørgen Lindemann må siges at være en særdeles kompetent afløser.

Holdaktiviteter: 2022 blev året, hvor det lykkedes at få oprette et nyt hold med strikning på programmet. Dermed er mange års frustrationer over venteliste til strikning elimineret. Glædeligt er det også at vi har fået nok et af de efterspurgte yoga-hold.  Et tyskhold for nybegyndere eller til genopfriskning er på trapperne ved Birgit Lund Hågensen. Og så bliver det spændende om der vil være interesse for at oprette et læsegruppe for mænd med oplæsning. En frivillig læser skønlitterære tekster højt – og deltagerne forholder sig til sprog og indhold. (Susanne Spangsberg). Det gælder fortsat, at har du en ide` til en aktivitet, der kan samle interesserede, kan det som regel lade sig gøre at få et nyt hold realiseret.

Ture og arrangementer: Der findes vel ingen af Ældre Sagens aktiviteter der er mere tydelige for medlemmerne end vores ture og arrangementer, i og med det fremgår tydeligt af vores blad, hvad vi tilbyder. Coronaperiodens mange aflysninger har tilsyneladende nedsat interessen for at melde sig til vores ture til kulturelle og andre oplevelser. Det er ærgerligt, først og fremmest fordi man derved går glip af gode oplevelser og dernæst, fordi turenes pris sættes med en forventning om fuld booking – men heldigvis kan lokalforeningens økonomi klare, at ture og arrangementer giver et mindre underskud.

Fyraftensang: Igen kan jeg kun glæde mig over den opbakning,  fyraftensangen har fra vores medlemmer. Over 100 fremmødte har hver gang sunget de sange, vores forskellige sangvælgere har fundet frem i højskolesangbogen. Vi har lært de forskellige sangvælgere godt at kende gennem deres personlige begrundelser for de valgte sange, der oftest er sat i forbindelse med deres livsforløb. Jeg er jo ikke helt ung længere og har fra årsskiftet givet opgaven som tovholder på fyraftensang videre til Else Jensen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu får jeg (Nils) mulighed for at runde bestyrelsens beretning af med at fortælle om koordinationsudvalget mellem Værløse og Farum – kort kaldet KOU.

KOU – repræsenterer Ældre Sagens to lokalforeninger i Furesø kommune i forhold til det poltiske niveau. Sager af betydning for kommunens ældre medborgere vendes på møderne, og der er en stærk tradition for, at KOUs udtalelse til det kommunale budget får bugt med de forslag til besparelser på ældreområdet, der gør mest ondt.

KOU har gennem årene stået for et årligt fællesarrangement for de to lokalforeningers medlemmer. I 2022 var det emnet Fremtidsfuldmagter, der blev gentaget – og dennegang i Farum. Arrangementet var, som da det fandt sted i Galaxen, velbesøgt.

Jeg slutter bestyrelsens årsberetning af med en opfordring til salen om at benytte muligheden for at stille spørgsmål til årsberetningen, evt. få uddybet nogle af de informationer, I har lyttet til. Også muligheden for at foreslå aktiviteter – det være sig holdaktiviteter eller ideer til ture og underholdning m.v. foreligger. Med disse ord overgiver jeg styringen af spørgsmål til dirigenten.

Sidst opdateret 03.04.2023