Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Kort om hvad vi arbejder for og hvem vi er. Det er også her du finder link til vores arkiv med bl.a. tidligere udsendte lokale nyhedsbreve

Ældre Sagen arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Vi er én af fem lokalafdelinger der tilsammen dækker København Kommune. De fire andre lokalafdelinger er:

Brønshøj-Vanløse, København City, Valby og Østerbro.

Lokalafdeling København City dækker de københavnske bydele, der ikke er dækket af de fire andre lokalafdelinger.

Flere end 10.600 medlemmer af Ældre Sagen bor i de to københavnske bydele Amager Vest og Amager Øst, der tilsammen udgør lokalafdeling Amager2300s dækningsområde *).

Vi er ved årsskiftet 2022/2023 123 aktive frivillige, der i det daglige virker for Ældre Sagen og for alle medlemmer.

AMAGER2300 ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer plus op til 4 suppleanter. Bestyrelsen og andre kontaktpersoner kan du finde her.

Bestyrelsen har den. 1. juni 2018 drøftet og besluttet at det er den enkelte frivillige, der alene beslutter om ens portrætfoto uploades og vises her på hjemmesiden.  Når der vises et portrætfoto har den frivillige meddelt eksplicit samtykke hertil. 

*) Medlemstal og antallet af frivillige er pr. februar 2023 - Opdaterede og aktuelle tal fremgår af denne hjemmeside.