Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Indsend forslag til en ny aktivitet eller et nyt arrangement

Lokalbestyrelsen modtager meget gerne forslag fra medlemmer og andre til nye aktiviteter og nye arrangementer. Vi kan ikke på forhånd garantere at alle modtagne forslag vil blive ført ud i virkeligheden; men vi kan garantere at alle forslag vil blive grundigt vurderet. Alle forslagsstillere modtager svar fra bestyrelsen. Professionelle arrangører dog undtaget.


Der skelnes mellem et arrangement og en aktivitet. Sondringen mellem et arrangement eller en aktivitet er ikke knivskarp. Hvis du er i tvivl om hvilken kategori dit forslag vedrører vælger du frit en af de efterfølgende to beskrevne procedurer.


Procedure 1: Et arrangement

Et arrangement kan f.eks. være 

  • Fællesspisning - Et foredrag eller en foredragsrække (f.eks. af ældrepolitisk relevans) - En udflugt / tur af en eller flere dages varighed - Musik og dans - Syng sammen - Særlige arrangementer for frivillige.

Et arrangement er karakteriseret ved at det har en begrænset varighed, oftest nogle timer; at det foregår en bestemt dato eller inden for en kort afgrænset periode.

Lokalbestyrelsens arrangementsudvalg forestår alle arrangementer. Udvalget indstiller forslag til arrangementer til bestyrelsens beslutning. Forslag sendes til udvalgets formand Elsebeth Wehage. Forslaget bedes beskrevet og forklaret så udførligt som muligt i mailen. 


Procedure 2: En aktivitet

En aktivitet foregår ofte over en hel eller en halv sæson et fast tidspunkt en fast ugedag. En aktivitet kan f.eks. være:

  • Motion (styrketræning, gymnastik, løb mm) - Kortspil - Studiekreds - Workshops (f.eks. om slægtsforskning) - Litteraturkreds - Linedance - Bowling - IT-café - Skak - Fremmedsprogundervisning - En socialhumanitær aktivitet som f.eks. Tryghedsopkald - Besøgstjeneste - Generationsmødet - En ældrepolitisk aktivitet omkring f.eks. Ældrepolitik mm.

En aktivitet ledes af et medlem af Ældre Sagen med hvem der er indgået en Frivilligaftale jf. Ældre Sagens retningslinjer herfor.

Bestyrelsen har udviklet en blanket: - Forslag Ny aktivitet - som bedes udfyldt. Der udfyldes en blanket for hvert forslag.  

Blanketten åbner som en pdf-fil med felter der skal/kan udfyldes on line. Felter med rød kant/felt er obligatoriske. Den færdigudfyldte blanket sendes til amager2300 (amager2300@aeldresagen-post.dk).

Blanketten slutter med et felt til medlemsnummer og navn på det medlem der vil lede aktiviteten. Dette er ikke obligatorisk for at få forslaget behandlet; men er det udfyldt, fremmes sandsynligheden for at forslaget bliver til noget.


Link til blanketten Blanketten downloades i pdf format. Alle blankettens felter bedes udfyldt.


Forslag vil i første instans blive vurderet af det bestyrelsesteam der forestår det fagområde forslaget hører ind under. Teamet gør forslaget klar til bestyrelsens behandling i samarbejde med forslagsstiller. De fem fagområder er: 

- IT OG TEKNOLOGI
- LOKAL INDFLYDELSE
- MOTION OG SUNDHED
- PR OG KOMMUNIKATION
- SOCIALT ARBEJDE

Bestyrelsen mødes en gang hver måned - oftest er det den første torsdag i månederne fra august til juni.


Alle arrangementer og aktiviteter publiceres i Ældre Sagens blad DET SKER. Man skal påregne at der kan gå op til 3 måneder fra et forslag er godkendt til det annonceres i DET SKER. Der er heldigvis eksempler på, at det kan gå meget hurtigere; men produktionstiden for DET SKER er meget lang. Lokalbestyrelsen har ingen indflydelse på produktionstiden.


Lokalafdelingen anvender Ældre Sagens booking- og tilmeldingssystem. Tilmelding til et arrangement eller en aktivitet sker enten online eller ved henvendelse til kontoret i åbningstiden. Det kan undtagelsesvist forekomme, at et arrangement eller en aktivitet oprettes / annonceres uden krav om tilmelding.


Lokalbestyrelsen Amager2300

1. maj 2020


amager23001@aeldresagen-post.dk

Sidst opdateret 12.03.2024