Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig.

Kontorets adresse:

Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse

Ved Bellahøj Nord 12 B, 2700 Brønshøj

Tlf. 38 80 88 86

E-mail: aeldresagenbronshoj@gmail.com

Åbningstid: Mandag-onsdag 10-12