Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Vores Grundfortælling

           Vores grundfortælling

2022-2023

 

 

Vedtaget 2022.11.25

 

Grundfortællingen bliver løbende justeret og opdateret, så den tilpasses udviklingen og øvrige ændringer ift. den strategi, som Ældre Sagen overordnet arbejder efter.

 

Formålet/målgruppen

Formålet er at give bestyrelsen et fælles arbejdsgrundlag, ud fra Ældre Sagens centralt definerede opgaver og de værdier vi gerne vil arbejde ud fra.

Målgruppen er bestyrelsen inklusive suppleanter samt alle interesserede.

 

 

Historik/ fakta

Amager2300 er én af Ældre Sagens 215 lokalafdelinger. Lokalafdelingen har virket siden 1996.

 

I slutningen af 2017 fik afdelingen sit nuværende navn ”Amager 2300”.

 

Afdelingen har egen hjemmeside og Facebookside. Antallet af medlemmer der bor i Amager2300 er støt stigende og er nu ultimo 2022 ca. 10.500. Afdelingen har ca. 110 frivillige og en bestyrelse på 9 medlemmer samt 4 suppleanter. Suppleanterne deltager på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret når der en sjælden gang er en sag på dagsordenen, der skal stemmes om. 

 

Værdigrundlag

Hovedgrundlaget i afdelingens virke kan sammenfattes således:

  • Vi er en del af en folkelig bevægelse, der kæmper for at alle kan leve et godt liv – hele livet
  • Vi søger indflydelse og indgår, både lokalt og i Ældre Sagen Københavns kamp for at ældre med behov får den værdige behandling, pleje og hjælp de har brug for.
  • Vi bidrager til at skabe en aktiv og livsglad seniorstyrke.
  • Vi styrker mental sundhed og bekæmper ensomhed gennem meningsfuldt samvær.
  • Vi mobiliserer og skaber aktivitet.
  • Vi og vores frivillige påtager sig ikke funktioner, der løser opgaver der indgår i normeret arbejde.

                                                                  

Amager2300`s bestyrelse arbejder målrettet for at værdigrundlaget fremgår af bestyrelsesarbejdet.

Vi ønsker et tillidsbaseret samarbejde, og at det foregår med respekt for den enkeltes ressourcer og overskud til det frivillige arbejde. Vi udbygger og udvikler vores viden gennem kurser og dialog samt ved at deltage og bidrage til samarbejde med Københavns Kommune og civilsamfundet.

 

Det er vigtigt for os, at alle der henvender sig til kontoret og/eller bestyrelsen føler sig vel modtaget. At deres ideer og ønsker så vidt muligt indgår i bestyrelsens arbejde.

 

Bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsens arbejde er at beslutte og fordele alle opgaver.

 

Bestyrelsen har ansvar for at trivslen blandt bestyrelsesmedlemmerne og frivillige, til enhver tid fungerer og udvikles.

 

Bestyrelsens arbejdsgrundlag og styreform er den vedtagne forretningsorden.

 

Bestyrelsen arbejder kontinuerligt for at udvikle og fremme meningsfulde tilbud som tilgodeser medlemmernes interesser og behov.

 

Bestyrelsen ønsker at skabe plads til alle.

 

Sidst opdateret 02.01.2023