Nyt fra din lokalafdeling

Her kan du holde dig orienteret om nyt / aktuelt/ debat fra Ældre Sagen Haderslev
samt høre medlemmernes stemme !

Sidst opdateret 12.09.2021