Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Bliv frivillig skoleven i Haderslev

 

Skolevenprojektet blev påbegyndt efteråret 2020.

Som så meget andet spændte corona også ben for vores opstart. Det lykkedes os at starte op i foråret 2022 på 2 skoler Favrdal-Fjelstrup og Starup. Hammelev-Sct. Severin kom med efter efterårsferien og senere samme år Den kristne Friskole. Vi har i juni måned afholdt et evalueringsmøde, hvor 13 af vores 16 skolevenner deltog.

Hvad laver vi så?

En skoleven kan være tilknyttet en bestemt klasse, en bestemt lærer/pædagog, et bestemt tema - afhængig af skolens og den frivilliges ønsker. Det bliver aftalt ved 1. møde hvor ofte og hvor mange timer, den frivillige ønsker at bidrage med.

Hvorfor netop skoleven?

Både skoler og frivillige er enige om, at vi bidrager positivt og gør en forskel. Os frivillige stortrives i samværet med børnene. Vi er der for deres skyld, men får en masse igen. Alle opgaver styres og forberedes af læreren/pædagogen. Klasselæreren er den vigtigste person for eleverne, men som skoleven er vi en ekstra ressource.

Her er eksempler på vores nuværende opgaver?

I børnehaveklassen deltager de frivillige i alle opgaver omkring det, at gøre eleverne skoleparate: lytte, overholde regler f.eks. i spil etc. Det kan være: træningsopgaver med en gruppe/ eller enkelte elever - omsorg for enkelte elever - ekstra hænder ved temadage/ udflugter - læsetante - ekstra hænder ved strikkekursus og andre praktiske fag.

Er du interesseret eller ønsker yderligere info så kontakt undertegnede. Jeg formidler gerne kontakt til nye skoler.

Irene Schmidt

irene.schmidt0280@gmail.com

Sidst opdateret 25.10.2023