Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Haderslev
Om lokalafdelingen

Vi arbejder for at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ældre Sagens vision

"Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft arbejder for et samfund, hvor flest mulige kan leve et godt liv hele livet."

Vi bygger videre på Ældre Sagen som en organisation, der

har medmenneskeligt nærvær over for den enkelte

har indsigt i form af stor viden, dokumentation og erfaring

formår at omsætte denne viden til resultater med stor handlekraft.

Ældre Sagens mission

Et godt liv - hele livet

Hel livet - i betydningen " Hele livets længde"

Hele livet - i betydningen " i alle dets facetter" altså helhedsopfattelse.

I sammenhæng med Ældre Sagen: Fokus er på anden halvdel af livet.

 

Haderslev lokalafdelings strategi for 2020/21:

 • Ensomhedsindsats
  • Støtteforanstaltninger – via besøg i hjemmet, f.x. når der kommer kendskab til at nogen er blevet enlig
  • Kontaktperson (a.la. telefonstjernen)
  • Besøgsvenner
  • Spisevenner
  • Styre klubtilbud via frivillige
  • Fælles spisninger i mindre grupper

   

 • Demensindsats
  • Respekt for den enkelte
  • Den enkelte bevarer værdighed (pleje og omsorg)
  • Støtte hverdagen for den demente
  • Familien inddrages undervejs (orientering og klarhed over beslutninger)
  • Uddannet personale til opgaven

   

 • Værdighed
  • Den ældre inddrages i beslutninger
  • At beholde den normale hverdag, evt. med støtte
  • Bevare sin bolig evt. med hjælp
  • At man ikke umyndiggør den enkelte (taler hen over hovedet)
  • Familien inddrages omkring beslutninger

   

 • Generationsmøder
  • Opstart på generationsmøder
  • Kontakter til børnehaver
  • Uddannelse til opgaven
  • Aftaler laves
  • Arbejde på plejehjem
  • Talentspejdere