Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Værdighedspolitik

Ældre Sagens input til revision af Kommunens værdighedspolitik

Senior- og Sundheds Udvalget inviterede i sidste måned til borgermøde om kommunens Værdighedspolitik med indlæg fra Seniorrådet og Ældre Sagen. For Ældre Sagen deltog ældrepolitisk koordinator Vagn Meck med følgende indlæg:

Alder er noget alle har, men ingen er kun deres alder. Nogle har brug for støtte og omsorg. Andre kan ikke finde timer nok i døgnet til alt det, de gerne vil nå.

Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv – også når man har behov for hjælp. En værdig ældrepleje er en af grundstenene i det danske velfærdssamfund.

  • Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, også når man har behov for hjælp.

     

  • I et værdigt liv er der plads til at være den, man er. Plads til at leve det liv, man gerne vil og kan.

     

  • Det betyder, at man bliver mødt med forståelse, nysgerrighed og respekt for de ressourcer, den formåen og de behov, man har. At man får lov til at blive gammel på egne præmisser - med respekt for andre.

     

  • Det indebærer, at man bliver lyttet til og talt med – ikke talt om. At man har indflydelse på hverdagen. At man har mulighed for at tage del i beslutningerne. Og at man kan prioritere det, der giver livskvalitet.

Den 1. januar 2022 var 13.200 af kommunens borgere over 65 år, svarende til 23,9% af det samlede indbyggertal. 3.410 borgere havde fejret 80-års fødselsdagen - og glædeligvis er fremtidsscenariet, at endnu flere får mulighed for at fejre 80-års fødselsdagen.

Det stiller bl.a. krav til den enkelte borgers levevis – men også til den kommunale ældrepleje.

Vi foreslår fra Ældre Sagen, at der om 2 år iværksættes en evaluering af den politik, der godkendes af kommunalbestyrelsen inden årets udgang – for at få afdækket, hvad der virker og hvad der ikke gør.

For Værdighedspolitikken er Haderslev Kommunes Ældrepolitik – og uden handleplaner og konkrete tiltag ender Værdighedspolitikken med at blive ”en skuffesag”.

Sidst opdateret 25.10.2023