Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Glostrup
Om lokalafdelingen

Kontorets adresse: Stationsparken 18  2600 Glostrup Tlf. 4344 0433

E-mail::  aesglostrup@gmail.com

cvr.nr. 10625408

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

I Glostrup lokalafdeling er vi 3.400 medlemmer, deraf 100 frivillige, ved sidste optælling. 

OBS. Al henvendelse angående tilbud på foredrag, udflugter, og andet bedes sendt til kontoret: aesglostrup@gmail.com

Besøgsvenner:
Dorte Rulffs, 2393 3717, aeldrespis@gmail.com

Socialhumanitær, ældre- og sundhedspolitik:
Steen Ledsager, 20 11 27 11

Bisidder:
Steen Ledsager, 20 11 27 11

Søndagscafé:
Kirsten Østergaard, 4019 9944

Demenscafé:
Hanne Søby, tlf 30 58 23 73       

Tryghedsopkald:
Lis Bondo Clausen, 20 27 49 19

Arrangementer og aktiviteter:

Handyman,  IT-hjælp:
Kontakt kontoret, 43 44 04 33 eller aesglostrup@gmail.com

Grillteam:
Søren Brandis, 20 63 40 30

Webmaster:
Jens Erik Marcussen, fm.glostrup.161@aeldresagen.dk, 22 65 74 00

Redaktør:
Jens Erik Larsen,  21 19 14 42

Ad Hoc frivillig:
Kirsten Østergaard, 40 19 99 44

Sociale tilbud:

Tryghedsopkald
Er du alene, og har du ikke jævnlig kontakt med andre, kan du tilmelde dig denne ordning.
Du bliver ringet op hver morgen mellem kl. 9 og 10.
Tager du ikke telefonen, vil vi sørge for, at der kommer hjælp. Kontakt kontoret

Besøgsvenner
Har du behov for lidt selskab eller f.eks. en at gå en lille tur med – er en besøgsven måske noget for dig.
Kontakt koordinator for besøgsvenner på tlf: 23 93 37 17

Praktiske tilbud

IT-hjælp 
Så er der stadig gratis hjælp og problemløsning af kompetente it-undervisere på Glostrup bibliotek i kælderetagen hver onsdag mellem kl. 14:30 og 16:30.

Handyman
Har du behov for at få udført småreparationer i hjemmet, f.eks. at fastgøre en ledning eller skrue en krog op, kan vi tilbyde kontakt til vores handyman, som kommer hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med vores handyman. OBS: Der udføres ikke havearbejde.

Betingelser for at benytte sociale eller praktiske tilbud
De frivillige hjælpere må ikke modtage betaling for arbejdet, men du skal afholde de udgifter, der er forbundet med opgaven, f.eks. til materialer eller eventuel kørsel. Bestilling af praktisk hjælp kan KUN ske ved henvendelse til kontoret.

Tilmelding til ture og arrangementer:

På kontoret hjælper vi gerne med tilmelding til vore mange aktiviteter.

Nogen kan måske have vanskeligt ved selv at tilmelde sig på denne hjemmeside, men de flinke folk på kontoret vil sørge for at finde den rigtige løsning for dig. Medbring gerne dit medlemskort, Dankort og Mobiltelefon.

Vi er gået bort fra tilmelding via den tidligere Mobile Pay løsning (59139) og bankoverførsler, da dette har givet usikkerhed om hvem og hvilke aktiviteter betalingen skulle gælde. Når du tilmelder dig på hjemmesiden kan du tilmelde dig ved hjælp af den nye Mobile Pay løsning ved blot at oplyse dit eget telefonnummer.