Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Glostrup
Om lokalafdelingen

Kontorets adresse: Stationsparken 18  2600 Glostrup Tlf. 4344 0433

E-mail::  aesglostrup@gmail. com

Bankforbindelse:   Danske Bank  Reg. nr.: 4183  Konto nr.:  11843344

cvr.nr. 10625408

    

Formand: Søren Brandis tlf. 2363 4030 mail: fm.glostrup.161@aeldresagen.dk   

 

1. Næstformand: Lone Elisabeth Thelke tlf. 3031 4336 mail: let@webspeed.dk 

 

2. Næstformand: Sven Stendahl tlf. 5134 6386 mail: steendahl2@gmail.com

 

Kasserer:  Annette Jensen tlf. 2628 7185 mail: ks.glostrup.161@aeldresagen.dk 

 

Bestyrelsemedlem: Bente Ingeman Olsen tlf. 4396 4779 mail: bente.ingeman.olsen@gmail.com     

 

Bestyrelsemedlem: Knud Mogens Jensen tlf. 9125 6255 mail: knudmogensjensen@gmail.com   

 

Bestyrelsemedlem: Mette Hansen tlf. 4035 1704 mail: mettor80@gmail.com 

 

1. Suppleant: Lars Holstebro tlf. 3858 2314 mail: benlar@youmail.dk 

 

2. Suppleant: Bjarne Kusk tlf. 2393 3717 mail: bkusk@live.dk   

 

3.Suppleant: Flemming Hansen tlf. 4494 3880 mail: flemming.hansen@hotmail.dk

 

Tryghedsopkald: Lis Bondo Clausen tlf. 2027 4919

 

 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

I Glostrup lokalafdeling er vi 3.008 medlemmer ved sidste optælling. Vi arrangerer ture foredrag og sociale sammenkomster. Vi har også et tryghedsopkald med 3 telefonkæder, og et antal besøgsvenner, bisidder, hvis der er behov for at have en person med til kommunen eller læge,  samt handymann og IT- hjælp. 

Vi har også mange aktiviteter: Stavgang, Dart, Bowling, Bridge, Tennis, Strikkeklub, Søndagscafe, Ture og udflugter.

 

Praktiske tilbud

IT-hjælp

Driller din IT, har vi frivillige, der kan hjælpe dig. Er du dårligt gående eller har du en stationær pc, kommer vi hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af dit problem, så sætter vi dig i forbindelse med en, der kan hjælpe.

 

Desuden er der stadig gratis hjælp og problemløsning af kompetente IT- på Glostrup Bibliotek  hver onsdag kl. 14:30 til 16:30.

 

Sydamer

Har du mindre syopgaver, som du skal bruge hjælp til, f.eks. at sy knapper i eller lægge et par bukser eller en nederdel op, kan vi tilbyde kontakt til vores sydamer. Du skal selv have materialer og evt. stille symaskine til rådighed. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med en af sydamerne.

 

Handyman

Har du behov for at få udført småreparationer i hjemmet, f.eks. at fastgøre en ledning eller skrue en krog op, kan vi tilbyde kontakt til vores handyman, som kommer hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med vores handyman. OBS: Der udføres ikke havearbejde.

 

Betingelser for at benytte sociale eller praktiske tilbud

De frivillige hjælpere må ikke modtage betaling for arbejdet, men du skal afholde de udgifter, der er forbundet med opgaven, f.eks. til materialer eller eventuel kørsel.