Hjælp og vejledning

Se hvad du har af muligheder for at få hjælp, støtte og vejledning i hverdagen. Frivillige står klar i Ældre Sagen Glostrup

Frivillige i Ældre Sagen kan give dig en række mulighed er for hjælp og støtte i hverdagen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om de enkelte tilbud eller selv ønsker at blive frivillig i Ældre Sagen.

 

FÅ TEKSTEN LÆST OP

Hvis du synes, at det er vanskeligt at læse teksten på skærmen,kan du få teksten læst højt. Installer programmet "adgang for alle" på din pc.Marker den tekst, du vil have læst højt – og så er du i gang.

Hent "Adgang for alle"

 

 

Du har mange muligheder for at få støtte i dit område. Ældre Sagens lokale frivillige er klar til at yde omsorg og rådgivning til dig, der har brug for medmenneskelig kontakt og støtte.

Mange mennesker oplever med alderen, at venner og familie falder fra og at helbred og mobilitet ikke er, hvad det har været. Derfor kan der opstå behov for at få nye venner, at deltage i aktiviteter, at få social støtte eller praktisk hjælp.

 Ældre Sagens frivillige har fokus på den kendsgerning, at alle mennesker har behov for en god og menneskelig kontakt. Derfor giver vi gerne en håndsrækning til mennesker, som ønsker kontakt til en enkelt frivillig, eller til mennesker, som ønsker en hjælpende hånd til selv at komme ud og være sammen med andre.

Vi tilbyder aktiviteter, social støtte, praktisk hjælp og medmenneskelig kontakt. Se om der er en aktivitet, du kan have gavn af - og henvend dig til  kontaktpersonen for det enkelte arrangement for at høre mere.

Du har også mulighed for at aftale et tryghedskald:

Et Tryghedskald vil sige, at du bliver ringet op hver morgen. Så kan du føle dig mere sikker i hverdagen. Især for dig der bor alene i dit hjem.  Måske har du mistet din familie eller de bor langt væk.

Det er dejligt og trygt at høre en venlig stemme sige ”god morgen”. Det er også hyggeligt at starte dagen med en lille sludder over telefonen.

Når du melder dig til et tryghedsopkald, oplyser du samtidig en kontaktperson. Det kan være en ven, familiemedlem eller hjemmehjælper, som har en nøgle til dit hjem. Så kan opringeren ringe til den person, hvis du en morgen ikke tager telefonen eller du har problemer.  

I tryghedskald  ringer en af vores frivillige hver morgen og hører, hvordan du har det. De frivillige har tavshedspligt. Det betyder, at jeres telefonsamtaler er fortrolige. Du kan derfor trygt fortælle det, du har lyst til i telefonen.

Der kan være forskellige frivillige, der ringer dig op fra dag til dag.  Ønsker du at modtage en opringning hver morgen skal du henvendedig til kontoret. 

 

ÆLDRE SAGEN HAR EN BESØGSVEN TIL DIG!
 

Besøgsvennen er en frivillig, der har tid, lyst og overskud til at lytte til dig. 

Har du lyst til at få en besøgsven? 
En besøgsven kan være med til at skabe et par timers hyggeligt samvær en gang om ugen eller hver 14. dag, alt efter aftale mellem dig og din besøgsven.                                                                                                                                                                                                                                                  
Besøgsvennen er en frivillig, der har overksud til at være sammen med dig og har noget af give - kort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende for både dig og din besøgsven at være sammen.
Besøgsvenner har tavshedspligt. 
Det er nemt og sikkert og koster ingenting. 

Kontakt Kjell Andersen tlf. 2393 3717 eller kontoret tlf. 4344 0433

 

 
VIL DU GERNE HAVE EN SPISEVEN?
 

 
En spisevært er en medborger i eget hjem, der er visiteret til at modtage mad fra kommunen. 
En spiseven er en frivillig, som vil være sammen med en spisevært.
Spiseværten visiteres af Glostrup Kommune til at få en spiseven fra Ældre Sagen.
En gang om ugen leverer kommunen 2 måltider, som spiseværten deler med spisevennen. 
Målet er, at du får øget madglæde og deraf følgende større modstandskraft i tilfælde af sygdom, når du ikke spiser alene, men hygger dig med et venlig menneske under måltidet.

Du er velkommen til at kontakt Kjell Andersen tlf. 2393 3717 eller kontoret tlf. 4344 0433.

 

Få en bisidder

Tag en bisidder med til dine samtaler med for eksempel læge eller kommune. Det kan være en stor, og det er gratis. 

Det kan være svært at holde styr på alle detaljer i en samtale eller at huske aftaler, selvom de har stor betydning for vores hverdag.

Derfor kan det være en idé at få følgeskab af en bisidder, når du skal tale med offentlige myndigheder, plejehjem, en sagsbehandler, visitator, læge eller andre.

Her kan en bisidder være et par ekstra ører og øjne, som kigger og lytter med. Især hvis samtalen føles svær.

Bisidderen gavner begge parter

Den, som du taler med, er også interesseret i, at I opfatter informationer og aftaler på den samme måde. 

Derfor kan en bisidder være en fordel for alle parter.

Sådan får du en bisidder

Tag kontakt til vores kontaktpers0n for bisidderne her i lokalafdelingen. Eller Sven Steendahl tlf. 5134 6386

Husk, at du selv vælger din bisidder. 

Det kan du bruge bisidderen til

En bisidder er typisk med til selve samtalen eller mødet. I kan også bruge lidt tid før mødet, hvor bisidderen kan hjælpe dig med at forberede samtalen og de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

Efter samtalen kan I vende det, der blev aftalt, og hvad du kan gøre nu.

Du skal huske på, at bisidderen er en person, som støtter dig, men forholder sig neutralt til sagen. Det er ikke en advokat eller en sagsbehandler.

Det må en bisidder i Ældre Sagen

Der er nogle regler for, hvad en bisidder må og ikke må. Reglerne er til for at beskytte både dig og bisidderen. 

  • En bisidder har tavshedspligt. Bisidderen må kun modtage oplysninger fra for eksempel offentlige myndigheder eller give oplysninger videre, hvis du har givet skriftligt samtykke eller en fuldmagt. 
  • Bisidderen kan ikke træffe beslutninger på dine vegne, ligesom bisidderen heller ikke må rådgive om medicin, juridiske eller økonomiske anliggender.
  • At være bisidder er et gratis arbejde. En bisidder modtager ikke løn eller gaver fra dig eller andre.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, der arbejder frivilligt, og som gerne vil bistå et andet menneske i en svær situation. 

Alle kan være bisiddere, men de skal være fyldt 18 år. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at blive bisidder.

Hvis du vælger en bisidder fra Ældre Sagen, har vedkommende fået vejledning af Ældre Sagens rådgivere og kurser i at være bisidder.

Det gør vi for at give det bedste udgangspunkt for at kunne hjælpe. Bisidderen har også et id-kort, så du kan se, hvem personen er, og at denne kommer fra Ældre Sagen.

 

 

Motion og sundhed:

Du har mulighed for at finde aktiviteter, der støtter op om motion og sundhed.

Alle har brug for et sundt og aktivt liv. Frivillige instruktører, motionsvenner og spisevenner bidrager til aktiviteter med mad og motion sammen med andre.

Aktiviteterne kan være motion i hjemmet, fællesspisning, stavgang i naturen, madlavning eller noget helt andet. Det vigtigste er, at man har det sjovt sammen, mens man motionerer eller spiser sammen.

Mad og motion går godt hånd i hånd, så hvad med at lave mad sammen efter motionen?

Stavgang

Hver torsdag kl. 13:00 starter vi stavgang fra Glostruphallen. Vi går ikke hurtigere end alle kan være med. Kontakt Bente Olsen på Tlf.:4396 4779. Eller kontoret.

Krolf

Vi spiller Krolf ved Aktivitetscentret hver tirsdag kl. 10.00 hvor der også lånes udstyr. Kontakt Kurt Dons Laursen på Tlf.: 4345 0850.

 Krolf er en krydsning - i vore dage måske nærmere en gensplejsning - af kroket og golf. Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf. Man tager altså kroketudstyret, smider buerne væk og laver nogle huller i plænen i stedet for.

Bowling

Giver også motion. Vi spiller hver tirsdag kl. 13:00 i Glostrup Bowlingcenter. Kontakt Bent Rasmussen på Tlf.: 4346 2218.

Badminton

Er vores nye motionsaktivitet med Bente Beyer som holdleder. Vi spiller i Glostruphal 2 hver torsdag kl. 10:00. Vi starter nye hold så kontakt kontoret på Tlf.: 4344 0433. eller send en email til soren.beyer@icoud.com

Tennis (udendørs)

Som noget helt nyt arrangerer Ældre Sagen i Glostrup tennis for alle. Tennis kan dyrkes på alle niveauer, så det skal ikke afholde dig fra at deltage, selvom du er nybegynder, ikke motionsvant eller ikke helt mobil.

Vi råder nu over to tennisbaner hver onsdag fra kl. 10.00-12.00 fra den 15. august til den 10. oktober.

Lone Thelke vil sørge for nogle hyggelige timer,

hvor det også er muligt at lære de helt simple teknikker.

Man behøver ikke være et par eller et hold for at spille, og vi håber, at rigtig mange tager imod dette nye tilbud, så vi kan gentage aktiviteten til næste forår.

Bolde og ketcher medbringer man som udgangspunkt selv, men det er ikke nødvendigt at have det helt store udstyr, da Ældre Sagen kan udlåne ketsjere og bolde. Det er dog nødvendigt med et par gode sko, som kan tåle at blive røde på grund af gruset.

Pris: 25 kr. pr. sæson

Mødested: Der spilles på tennisbanerne, Stadionvej 80.

Kontakt: Lone Thelke              tlf. 3031 4336

 

Sidst opdateret 02-01-2020