Aktuelt

Nyheder fra Glostrup afdeling

Brøndby og Vallensbæk indbyder til foredrag om: Fremtidsfuldmagt og arv -

Pas godt på hinanden - også i juridisk henseende. Et foredrag som bl.a. vil oplyse om formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, testamente og meget mere. 

LOKALAFDELING

Brøndby og Vallensbæk

Fremtidsfuldmagt og arv

Arr.nr. 269. ”Pas godt på hinanden – også juridisk”. Foredraget omhandler bl.a. formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, testamenter m.m.

20 kr., Betaling senest 2. maj kl. 18

HVORNÅR

08.05.2019 kl.14.00-16.00 

SÆRLIGE BEHOV

Adgang med kørestol: Ja 

TILMELDING

Friederike Wenning, 43 64 37 34, fwenning@hotmail.com

MØDESTED

Mødesalen, Ældrecentret Gildhøjhjemmet, Brøndby Møllevej 25, 2605 Brøndby

BESKRIVELSE

I samarbejde med Brøndby lokalafdelingen er det lykkedes os at få jurist, Torsten Lenstrup, fra sekretariatet ud til Vestegnen for at holde et arveforedrag m.m. som ”Pas godt på hinanden – også juridisk”. Foredraget omhandler formueforhold i ægteskabet, fuldmagter, arv, testamente, gaver, familiehandler og både fremtidsfuldmagter og behandlingstest                                                                                                                                                     

 

                                                                Demens

Der er i dag registreret ca. 87.000 personer i Danmark med demens. Dermed har vi også en meget stor gruppe af pårørende, antageligt over 400.000 i Danmark. Til at behandle og pleje demensramte borgere har vi meget dygtigt fagpersonale, men pårørende til demensramte er ofte meget frustrererede, specielt i de tidlige faser, over hvordan, de skal forholde sig over for den demensramte. Ældre Sagen i Glostrup arbejder derfor på at oprette en Demens Café, som er målrettet de pårørende, som dermed både vil få et pusterum og en mulighed for udveksling af gensidige erfaringer. Senere udvides demenscafeen til også at omhandle de demensramte, hvor vi påtænker at lave underholdning i form af foredrag, musik, sang, motion og lignende aktivititeter. Vi påtænker at holde caféen åben en gang om måneden á ca. 2 timers varighed. Der vil være mulighed for indlæg af professionelle på området.Vi henvender os hermed både til pårørende til plejehjemsbeboere og pårørende til hjemmeboende demensramte.Yderligere orientering om opstarten i 2019 vil blive slået op på Glostrup kommunes tre Plejecentre samt på Ældre Sagens kontor og her på siden.

                                                Foto: Ældre Sagen

 

                        Så er Ældre Sagen i Glostrup blevet demensvenlig.

Som demensvenlig lokalafdeling vil vi styrke den frivillige indsats, der allerede bliver gjort i vores lokalområde.
Vi har en demensansvarlig, der har overblik og viden om hvordan ÆldreSagen kan hjælpe dig, som får demens ind på livet. Både hvis du selv får demens, eller hvis du er pårørende.
Glostrup-afdelingen vil oprette en Demenscafe i samarbejde med kommunens demenskonsulent som er et sted hvor man mødes, både demensramte, pårørende, frivillige og fagpersoner.

 

 

                 

              Demenscafe i Glostrup

      Indvielse mandag den 8. april kl. 15:30 på Biblioteket, Kildevældets Allé 5

 

I et samarbejde mellem Ældre Sagen Glostrup og Glostrup Kommune, åbnes en demenscafe i Solkrogen på Sydvestvej 12.

 

Indvielsen vil officielt finde sted på Glostrup Bibliotek. Borgmester John Engelhardt og Udvalgsformand Lars Thomsen vil byde velkommen og klippe snoren. Demenskonsulenterne fra Glostrup Kommune og Ældre Sagen vil fortælle om visioner for demensaktiviteter i kommunen.

 

Alle med interesse for demens, pårørende og demensramte er velkomne.

 

Program

15:30 Velkomst

ved Ældre Sagens formand, Søren Brandis

15:40 Indvielse af demenscafeen

ved borgmester John Engelhardt og formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Lars Thomsen

15:50 Om demensaktiviteter i Ældre Sagen

ved demenskonsulent Jette Abildskov

16:10 Om demensaktiviteter i Glostrup Kommune

ved demenskonsulent Anni Sønderup

16:30 Pause

16:40 Demenscafeens virke

ved Ældre Sagens aktivitetsleder Sven Steendahl

16:50 At leve med demens

foredrag af Steen Kabel

17:50 Afsluttende bemærkninger

18:00 Besøg i Solkrogen

 

Der vil blive serveret lidt snacks og drikkelse.

 

Vi glæder os til at slå dørene op til den nye demenscafe.

 

Vel mødt

 

                             Grill og hyggeligt samvær

Kom og vær med til at skabe nye fællesskaber. Vi har fået bevilling til en grill-vogn og skal nu etablere et team på 5-10 grill-venner. Når du har tid, lyst eller lejlighed, tager vi på skift ud og griller til forskellige arrangementer til glæde for ældre, der savner selskab eller en god snak over et frisklavet måltid.

Grill og hygge hører ikke kun sommeren til. Ældre Sagens grillvogne er skabt til at være mobile samlingssteder, der kan fyre op under fællesskabet i lokalmiljøet både sommer og vinter. En pølse og en snak luner både til høstmarkedet, på plejehjemmet, ved julehyggen på lokalcenteret og ved årets nytårstaffel.

                                                                            Foto: Ældre Sagen