Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Glostrup
Om lokalafdelingen

Kontorets adresse: Stationsparken 18  2600 Glostrup Tlf. 4344 0433

E-mail::  aesglostrup@gmail.com

 

cvr.nr. 10625408

 

 OBS. Al henvendelse angående tilbud på foredrag, udflugter, og andet bedes sendt til kontoret: aesglostrup@gmail.com

 
 


Formand:
Søren Brandis, fm.glostrup.161@aeldresagen.dk, 20634030

Næstformand:
Kirsten Østergaard

Kasserer:
Jens Løwe Drewsen, ks.glostrup.161@aeldresagen.dk, 4042612


Sekretær: 

Jens Erik Larsen


Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Thelke, let@webspeed.dk, 30314336
Knud Mogens Jensen, knudmogensjensen@gmail.com, 91256255 
Jens Erik Larsen, jenserik.larsen57@gmail.com, 21191442

Suppleant:

 Mette Berling Larsen - Susanne Funder - Anne Lise Pedersen.


Besøgs- og Spisevenner:
Kjell Andersen, 23933717

Socialhumanitær, ældre- og sundhedspolitik:
Kontakt kontoret, 43440433

Søndagscafé:
Mette Hansen, 40351704

Demenscafé:
Hanne Søby. tlf 30582373       

Tryghedsopkald:
Lis Bondo Clausen, 20274919

Telefonvenner:
Kirsten Østergaard


Arrangementer og aktiviteter:
Lone Thelke, 30314336

Handyman, syersker, IT-hjælp:
Kontakt kontoret, 43440433

Grillteam:
Søren Brandis, 20634030

Webmaster:
Knud Mogens Jensen, knudmogensjensen@gmail.com, 91256255

Redaktør:
Jens Erik Larsen, jenserik.larsen57@gmail.com, 21191442
Telefonvenner:
Kirsten Østergaard

Sociale tilbud:

Tryghedsopkald

Er du alene, og har du ikke jævnlig kontakt med andre, kan du tilmelde dig denne ordning. Du bliver ringet op hver morgen mellem kl. 9 og 10. Tager du ikke telefonen, vil vi sørge for, at der kommer hjælp. Kontakt kontoret

Besøgsvenner

Har du svært ved at komme omkring f.eks. i forbindelse med indkøb eller en tur i banken, eller har du blot behov for lidt selskab til et spil kort eller lidt højtlæsning, kan du bestille en besøgsven. Kontakt kontoret.

 

Spisevenner

Er du enlig, småt spisende eller ensom, kan du gennem Glostrup Kommune blive visiteret til et ugentligt besøg af en af vore spisevenner. Kontakt kontoret

Praktiske tilbud

IT-hjælp 

Så er der stadig gratis hjælp og problemløsning af kompetente it-undervisere på Glostrup bibliotek i kælderetagen hver onsdag mellem kl. 14:30 og 16:30.

Sydamer

Har du mindre syopgaver, som du skal bruge hjælp til, f.eks. at sy knapper i eller lægge et par bukser eller en nederdel op, kan vi tilbyde kontakt til vores sydamer. Du skal selv have materialer og evt. stille symaskine til rådighed. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med en af sydamerne.

Handyman

Har du behov for at få udført småreparationer i hjemmet, f.eks. at fastgøre en ledning eller skrue en krog op, kan vi tilbyde kontakt til vores handyman, som kommer hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med vores handyman. OBS: Der udføres ikke havearbejde.

Betingelser for at benytte sociale eller praktiske tilbud

De frivillige hjælpere må ikke modtage betaling for arbejdet, men du skal afholde de udgifter, der er forbundet med opgaven, f.eks. til materialer eller eventuel kørsel. Bestilling af praktisk hjælp kan KUN ske ved henvendelse til kontoret.

 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

I Glostrup lokalafdeling er vi 3.300 medlemmer ved sidste optælling. 

 

Tilmelding til ture og arrangementer:

 

På kontoret hjælper vi gerne med tilmelding til vore mange aktiviteter.

Nogen kan måske have vanskeligt ved selv at tilmelde sig på denne hjemmeside, men de flinke folk på kontoret vil sørge for at finde den rigtige løsning for dig. Medbring gerne dit medlemskort, Dankort og Mobiltelefon.

Vi er gået bort fra tilmelding via den tidligere Mobile Pay løsning (59139) og bankoverførsler, da dette har givet usikkerhed om hvem og hvilke aktiviteter betalingen skulle gælde. Når du tilmelder dig på hjemmesiden kan du tilmelde dig ved hjælp af den nye Mobile Pay løsning ved blot at oplyse dit eget telefonnummer.

 

 

 

Opdateret 0909-2020