Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Glostrup
Om lokalafdelingen

Kontorets adresse: Stationsparken 18  2600 Glostrup Tlf. 4344 0433

E-mail::  aesglostrup@gmail.com

Bankforbindelse:   Danske Bank  Reg. nr.: 4183  Konto nr.:  11843344

cvr.nr. 10625408

 

 OBS. Al henvendelse angående tilbud på foredrag, udflugter, og andet bedes sendt til kontoret: aesglostrup@gmail.com

 
 


Formand:
Søren Brandis, fm.glostrup.161@aeldresagen.dk, 20634030

Næstformand:
Lone Thelke, let@webspeed.dk, 30314336

Kasserer:
Jens Løwe Drewsen, ks.glostrup.161@aeldresagen.dk, 40426121

Sekretær:
Lone Thelke, 30314336

Bestyrelsesmedlemmer:
Sven Steendahl, steendahl2@gmail.dk, 51346386
Knud Mogens Jensen, knudmogensjensen@gmail.com, 91256255 
Jens Erik Larsen, jenserik.larsen57@gmail.com, 21191442

Suppleant:
Flemming Hansen, 44943880

Besøgs- og Spisevenner:
Kjell Andersen, 23933717

Socialhumanitær, ældre- og sundhedspolitik:
Sven Steendahl, 51346386 

Søndagscafé:
Mette Hansen, 40351704

Demenscafé:
Hanne Søby. tlf 30582373      Sven Steendahl, tlf. 51346386   

Tryghedsopkald:
Lis Bondo Clausen, 20274919

Bisiddere:
Sven Steendahl, 51346386

Arrangementer og aktiviteter:
Lone Thelke, 30314336

Handyman, syersker, IT-hjælp:
Kontakt kontoret, 43440433

Grillteam:
Søren Brandis, 20634030

Webmaster:
Knud Mogens Jensen, knudmogensjensen@gmail.com, 91256255

Redaktør:
Jens Erik Larsen, jenserik.larsen57@gmail.com, 21191442

 

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

I Glostrup lokalafdeling er vi 3.008 medlemmer ved sidste optælling. Vi arrangerer ture foredrag og sociale sammenkomster. Vi har også et tryghedsopkald med 3 telefonkæder, og et antal besøgsvenner, bisidder, hvis der er behov for at have en person med til kommunen eller læge,  samt handymann og IT- hjælp. 

Vi har også mange aktiviteter: Stavgang, Dart, Bowling, Bridge, Tennis, Strikkeklub, Søndagscafe, Ture og udflugter.

 

Praktiske tilbud

IT-hjælp

Driller din IT, har vi frivillige, der kan hjælpe dig. Er du dårligt gående eller har du en stationær pc, kommer vi hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af dit problem, så sætter vi dig i forbindelse med en, der kan hjælpe.

 

Desuden er der stadig gratis hjælp og problemløsning af kompetente IT- på Glostrup Bibliotek  hver onsdag kl. 14:30 til 16:30.

 

Sydamer

Har du mindre syopgaver, som du skal bruge hjælp til, f.eks. at sy knapper i eller lægge et par bukser eller en nederdel op, kan vi tilbyde kontakt til vores sydamer. Du skal selv have materialer og evt. stille symaskine til rådighed. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med en af sydamerne.

 

Handyman

Har du behov for at få udført småreparationer i hjemmet, f.eks. at fastgøre en ledning eller skrue en krog op, kan vi tilbyde kontakt til vores handyman, som kommer hjem til dig og hjælper. Kontakt kontoret med beskrivelse af opgaven, så sætter vi dig i forbindelse med vores handyman. OBS: Der udføres ikke havearbejde.

 

Betingelser for at benytte sociale eller praktiske tilbud

De frivillige hjælpere må ikke modtage betaling for arbejdet, men du skal afholde de udgifter, der er forbundet med opgaven, f.eks. til materialer eller eventuel kørsel.

Opdateret 03-10-19