Økonomi/yderligere tilskud

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ud over tilskud fra regionen kan der i særlige tilfælde gives yderligere tilskud.

Folkepensionister og førtidspensionister efter gammel ordning, som er økonomisk vanskeligt stillet, kan søge kommunen om tilskud til behandlingen, se Folkepension og Førtidspension - Folkepension - Helbredstillæg og Særlige personlige tillæg.

Førtidspensionister efter ny ordning og andre, som er økonomisk vanskeligt stillet, kan søge tilskud til helbredsudgifter efter sociallovgivningen. Læs mere på www.sundhed.dk/info/tilskud-nedsat-funktionsevne

Indhold hentes