Ophørende livrente

Sidst redigeret den 14.01.2020

Oprettelse og indskud
Ophørende livrente kan kun oprettes i pensionsselskab og kan oprettes, uanset hvor gammel man er.

Indbetalinger til ophørende livrente og ratepension er fradragsberettigede indenfor et samlet loft på 57.200 kr. (2020). Beløbet kan indbetales på en gang eller løbende.

Indskuddet er omfattet af det ekstra skattefradrag på op til 73.100 kr. for indskud på fradragsberettigede pensioner. Læs mere i afsnittet Ekstra skattefradrag

Ordningen kan oprettes som privat ordning, eller kan administreres af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiver indbetaler, fratrækkes beløbet i lønnen, inden skatten beregnes. Indskuddet giver mulighed for at få større sociale ydelser, f.eks. folkepensionens pensionstillæg. Opsparingen er kreditorbeskyttet.

Udbetaling
Udbetalingen kan begynde, når udbetalingsalderen er nået, og den skal udbetales over mindst 10 år. Er den oprettet før 1. maj 2007, kan udbetaling som hovedregel begynde, når man fylder 60 år. Når udbetalingen er påbegyndt, er det muligt at forlænge udbetalingsperioden og der er ingen regler for, hvornår den senest skal være udbetalt.

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst, og den kan reducere sociale ydelser, f.eks. folkepensionens pensionstillæg.

Udbetalingerne fra den ophørende livrente bortfalder ved død.

Læs også afsnit om Forsikringsdækning og Investering og skat af afkast.
Se desuden også afsnittene Klagemuligheder, Pensionsinfo, Pensionsudbetalingsalder, Flytning til andet selskab og sammenlægning og Ophør af bidrag.

Indhold hentes