Forsikringsdækning

Sidst redigeret den 15.01.2024

Pensionsselskab
Tilbuddene varierer fra selskab til selskab og blandt pensionstyperne. Da forsikring er dyr, bør man omhyggeligt vælge, så overflødig dækning undgås.

Flytning til andet pensionsselskab eller pengeinstitut medfører normalt, at forsikringsdækningen ophører i det fraflyttende selskab og skal nytegnes i det nye. Det kan medføre krav om nye helbredsoplysninger.

Normalt kan disse dækninger tilknyttes:

  • indbetales der løbende, kan der tilkøbes fritagelse for indbetaling, så opsparing får den forventede størrelse, selvom erhvervsevnen nedsættes. For at oprette forsikringen skal der kunne gives tilfredsstillende helbredsoplysninger
  • dækning for kritisk sygdom
  • der kan tilkøbes en dækning, der sikrer, at en ægtefælle eller partner kan overtage udbetalingerne over en aftalt årrække, dog kun så længe vedkommende lever. Ægtefælle eller samlever skal betale indkomstskat af udbetalingerne
  • der kan tilkøbes en garantiperiode, så udbetalingen fortsætter til de efterladte, der kan være ægtefælle, samlever, registreret partner, børn og andre. De kan vælge at få pengene udbetalt løbende i resten af den garanterede periode og betale indkomstskat af beløbet. De kan i stedet vælge at få hele værdien udbetalt på en gang mod at betale en afgift til staten på 40%. Det kan i flere tilfælde være en fordel, da en afgift ikke påvirker sociale ydelser, fx folkepensionens pensionstillæg.

Pengeinstitut
Det er normalt muligt at tilknytte gruppe- eller individuelle forsikringer med dækning ved død, mistet erhvervsevne og kritisk sygdom. 

Vær opmærksom på, at forsikringer kan besværliggøre en flytning af pensionsordningen til et andet pengeinstitut. Forsikringerne ophører i fraflyttende pengeinstitut, og der skal købes nye i det nye pengeinstitut. Dette kan medføre krav om nye helbredsoplysninger.

Indhold hentes