Investering og skat af afkast

Sidst redigeret den 15.01.2024

Pensionsselskab
Pensionsselskaberne tilbyder forskellige investeringsmuligheder. Vær opmærksom på risikoen. Hvis man ikke er til risiko og ønsker at kende udbetalingen, kan man vælge et produkt med gennemsnitsrente.

Vælges et markedsrenteprodukt vil muligheden for højere afkast være større. Der kan vælges fra lav til høj risiko. Uanset valg garanteres der normalt ikke mod tab, eller at man får et minimumsafkast.

Pengeinstitut
I pengeinstitutterne kan opsparingen stå kontant og forrentes med en rentesats, som pengeinstituttet fastsætter. Det er det nemme og sikre valg. Man undgår risiko og besvær med værdipapirer, og al skattebegunstiget pensionsopsparing i et pengeinstitut er dækket af Garantiformuen for hele beløbet.

Der kan også investeres i værdipapirer i pengeinstitutterne. Vælges pulje fordeles pensionens værdi i puljer med forskellige værdipapirer og risiko. Man kan vælge at have eget depot, hvor man selv eller banken kan købe værdipapirer for noget af eller for hele opsparingen.

Skat af afkast
Det årlige afkast af pensionsordningen beskattes med 15,3 %. Der betales skat af alt afkast, også kursgevinster. Det er pengeinstituttet eller pensionsselskabet, der beregner og afregner skatten. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at tilsende en opgørelse, men skal udlevere den, hvis man forlanger det.

Både skatteprocenten og opgørelsen af skattegrundlaget er forskellig fra de regler, der gælder for beskatning af ”frie midler”, altså midler uden for en pensionsordning.

Det har betydning for, hvilke skattemæssige overvejelser man bør gøre sig ved valg af aktiver. Det er ikke altid de samme aktiver, der er mest fordelagtige i en pensionsordning som uden for en pensionsordning.

Læs også afsnittet Værdipapirer under Privatøkonomi.

Indhold hentes