Ekstra skattefradrag

Sidst redigeret den 15.01.2024

Skattefradraget omfatter alle indskud på op til 80.600 kr. (2024) på fradragsberettigede pensionsordninger, dvs. ratepensioner og livrenter, herunder ATP.

Dog skal det bemærkes, at der stadig er maks. indskud på ratepension på 63.100 kr. (2024) hvilket betyder, at det overskydende beløb i ekstra skattefradrag skal indskydes på livrente.

Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 32 % af indskuddet svarende til en skatteværdi på cirka 8,2 % i en gennemsnitskommune.

Har man mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12%.

Fradraget gælder også, når man er gået på pension, men hvis man samtidig modtager udbetaling fra en pensionsordning med løbende udbetaling, bortset fra folkepension og tjenestemandspension, så bliver udbetalingen modregnet i beregningsgrundlaget.

Der sker dog kun modregning, hvis man har modtaget indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger i det foregående indkomstår. Hvis man ikke tidligere har modtaget indkomstskattepligtige udbetalinger, sker der således ikke modregning af udbetalingerne i det år man begynder at modtage indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger. Først fra det efterfølgende år modregnes der. 

Udbetaling ved invaliditet og udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension modregnes heller ikke i beregningsgrundlaget for fradraget. 

Indhold hentes