Ekstra skattefradrag

Sidst redigeret den 10.01.2019

Skattefradraget omfatter alle indskud på op til 71.500 kr. på fradragsberettigede pensionsordninger, dvs. ratepensioner og livrenter, herunder ATP.

Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget i 2019 på 22 % af indskuddet. Fra 2020 er fradraget på 32 % svarende til en skatteværdi på cirka  8,2 % i en gennemsnitskommune.

Har man mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 8% i 2019 og 12% fra 2020.

Fradraget gælder også, når man er gået på pension, men hvis man samtidig modtager udbetaling fra en pensionsordning med løbende udbetaling, bortset fra folkepension og tjenestemandspension, så bliver udbetalingen modregnet i beregningsgrundlaget.

Der sker dog kun modregning, hvis man har modtaget indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger i det foregående indkomstår. Hvis man ikke tidligere har modtaget indkomstskattepligtige udbetalinger, sker der således ikke modregning af udbetalingerne i det år man går på folkepension.

Udbetaling ved invaliditet og udbetaling af ægtefælle- eller samleverpension modregnes heller ikke i beregningsgrundlaget for fradraget. 

Indhold hentes