Livsvarig livrente

Sidst redigeret den 15.01.2024

Ideen bag livrente er at indskyde penge i en form for kollektiv ordning sammen med mange andre mennesker. Den enkelte deler risiko og gevinst med de andre. Vinderne er dem, der lever længe. Længere levealder, ønsket om tryghed og en fast månedlig ydelse i hele livsfasen som pensionist har medført at flere vælger livrenten.

Oprettelse og indskud
Livrente kan kun oprettes i pensionsselskab og kan oprettes, uanset hvor gammel man er.

Der er ingen grænse for indskuddets størrelse, der kan indbetales på én gang eller løbende. Ordningen kan oprettes som privat ordning, eller den kan administreres af arbejdsgiveren.

Indbetalinger er fradragsberettigede, og de kan fratrækkes i topskatten. Hvis man ikke selv kan udnytte fradragene kan en ægtefælle overtage dem.

Hvis arbejdsgiver indbetaler, fratrækkes beløbet i lønnen, inden skatten beregnes. Der er således skattefradrag for hele det indskud, lønnen dækker, og indskuddet behøver ikke være det samme hvert år.

Hvis man selv indbetaler, kan indskud op til 58.100 kr. (2024) fratrækkes fuldt ud i skatten. Der kan aftales indskud af beløb over denne grænse i en periode på mindst 10 år. Da kan indskuddet hvert år trækkes fra i skatteopgørelsen.

Hvis man indskyder et engangsbeløb, der er større end grænsen, kan det fratrækkes med 1/10 hvert år i 10 år. Hvis det årlige fradrag ved denne metode er på under 58.100 kr. (2024), kan man i stedet vælge at fratrække 58.100 kr. hvert år (opfyldningsfradraget), indtil hele indskuddet er fratrukket i skatten. Man skal selv indberette dette fradrag på forskuds- og årsopgørelsen.

Indskuddet er omfattet af det ekstra skattefradrag på op til 80.600 kr. (2024) for indskud på fradragsberettigede pensioner. Læs mere i afsnittet Ekstra skattefradrag under Forskellige oplysninger om pension.   

Indskuddet (skattefradraget) giver mulighed for at få større sociale ydelser, fx folkepensionens pensionstillæg. Opsparingen er kreditorbeskyttet. 

Supplerende livrente med udbetalingsperiode under 10 år:

Opretter man, eller har man en livrente, der udbetales livsvarig eller over mindst 10 år med en udbetaling større end 12.300 kr. (2024) om året, har man mulighed for at oprette en supplerende tidsbegrænset livrente med en kortere udbetalingsperiode end 10 år. Udbetalingen af den supplerende livrente kan tidligst påbegynde fra pensionsudbetalingsalderen og skal være afsluttet inden folkepensionsalderen.

Udbetaling
Man kan ikke få sin livrente udbetalt på én gang.

Udbetalingen kan begynde, når udbetalingsalderen er nået og fortsætter, så længe man lever. Er livrenten oprettet før 1. maj 2007, kan udbetaling som hovedregel begynde, når man fylder 60 år. Selvom udbetalingen er startet, er det muligt at stoppe den i en periode og senere at genoptage den. Der er ingen aldersgrænse for, hvor sent man må påbegynde udbetalingen.

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst (uden arbejdsmarkedsbidrag), og den kan reducere sociale ydelser, fx folkepensionens pensionstillæg.

En undtagelse fra reglen om, at en livrente skal udbetales livsvarigt, gælder kun livrente, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Hvis den årlige pension, man er berettiget til på udbetalingstidspunktet - og ikke før pensionsudbetalingsalderen er nået - ikke overstiger 12.300 kr. (2024), kan pensionen vælges som en engangsudbetaling, hvoraf der skal betales en afgift på 40%.

Denne regel gælder ikke for ratepension, men da ratepension kan overføres til livrente, vil ratepensionen, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, på denne måde kunne omlægges til en engangsudbetaling, forudsat at den årlige udbetaling ikke overstiger 12.300 kr. (2024).

Vælger man engangsudbetalingen, mister man den løbende pensionsindtægt, hvor indkomstskatten i mange tilfælde vil være lavere end afgiften på 40%. Imidlertid betyder modregningen af løbende pensionsudbetalinger i folkepension, boligydelse, efterløn med mere, at det alligevel kan være en økonomisk fordel at vælge engangsbeløbet, fordi det ikke modregnes i sociale ydelser.

Se også afsnittene Forsikringsdækning og Investering og skat af afkast under Forskellige oplysninger om pension.

Indhold hentes