Fradrag i ydelser fra a-kasse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i efterløn, a-dagpenge fra a-kassen og fleksydelse fra Udbetaling Danmark.

Det gælder såvel for lønnet som ulønnet arbejde også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Ved afgørelse af om der skal ske fradrag, anvendes tre forskellige begreber: „Aktiviteter“, „frivilligt, ulønnet arbejde“ og arbejde ved „primær drift og vedligeholdelse“. Se disse afsnit.

Det er en betingelse, at det frivillige arbejde foregår i Danmark, og at arbejdet udføres uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretslige pligter.

Kontakt a-kassen eller Udbetaling Danmark for at få yderligere vejledning.

Indhold hentes