Fradrag i ydelser fra a-kasse

Sidst redigeret den 09.01.2018

Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag i efterløn, a-dagpenge fra a-kassen og fleksydelse fra Udbetaling Danmark.

Det gælder såvel for lønnet som ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid eller på helligdage.

Ved afgørelse af om der skal ske fradrag, anvendes tre forskellige begreber: „Aktiviteter“, „frivilligt, ulønnet arbejde“ og arbejde ved „primær drift og vedligeholdelse“. Se disse afsnit

Forsøgsordning i frikommunerne
Bor man i en frikommune, kan i 2018 være særligt lempelige regler, når der udføres frivilligt arbejde for en offentlig myndighed.

Frikommunerne er Fredensborg, Fredericia, Gentofte, Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg.

Borgere, som har bopæl i en af de nævnte kommuner, kan være omfattet af reglerne om, at udføre frivilligt ulønnet arbejde for offentlige kommunale virksomheder og for frivillige organisationer o. lign., uden at det medfører fradrag i dagpenge, efterløn eller fleksydelse.

Det er en betingelse, at det frivillige arbejde foregår i Danmark, og at arbejdet udføres uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretslige pligter.

Kontakt a-kassen eller Udbetaling Danmark for at få yderligere vejledning.

Indhold hentes