Aktiviteter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ved aktiviteter forstås aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt arbejde, og som udføres frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger o.lign. Det medfører ikke fradrag i dagpenge eller efterløn.

Eksempler på aktiviteter:

 • almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder, som f.eks. servering, lave kaffe, hjælpe til med at lave mad, snakke med gæsterne mv.
 • aktiviteter i humanitære organisationer, f.eks. besøgsven i Ældre Sagen
 • deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, f.eks. amatørteater
 • ekspedition i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors
 • idrætsaktiviteter, herunder som træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere
 • indsamling til f.eks. nødhjælpsorganisationer
 • lettere omsorgsopgaver, f.eks. aflastning af pårørende til syge i eget hjem eller hjælp med at skænke kaffe på et plejehjem
 • særlig indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb
 • rådgivning, herunder telefonrådgivning, der ikke kræver eller forudsætter særlig uddannelse
 • kunstnerisk arbejde uden erhvervsmæssig sammenhæng (dvs. uden salg)
 • familiemæssig omsorg
 • almindeligt vedligeholdelses- og reparationsarbejde i eget hjem.

Får man som frivillig ulønnet medhjælper udbetalt mindre skattefri beløb til dækning af befordring, telefonsamtaler, internet, kontorartikler, porto, møder mv., skal der ikke ske fradrag for disse beløb, så længe de holder sig indenfor de beløb, der er skattefrie for modtageren.

Læs mere på www.skat.dk. om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede.

Indhold hentes