Frivilligt ulønnet arbejde

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, der udføres for frivillige organisationer og foreninger o.lign., der kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Man kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden, uden der sker fradrag i efterlønnen, og op til 44 timer om måneden, uden at der sker fradrag i a-dagpenge. 

Frivilligt, ulønnet arbejde skal udføres, så den frivillige ikke får ansættelsesretlige pligter. Der kan være tale om opgaver, der sigter på at løse velfærdsproblemer og opgaverne ligger typisk inden for det sociale- og sundhedsmæssige område.

Som eksempler kan nævnes:

  • socialrådgiver på krisecenter
  • jurist i retshjælp
  • rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
  • reporterarbejde, herunder studievært ved lokale tv- og radiostationer
  • egentlig pleje af f.eks. ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre
  • mindre administrative opgaver, som f.eks. koordination og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang i organisationer, hvor disse opgaver i almindelighed udføres af lønnet arbejdskraft
  • rådgivning i en frivillig organisation om f.eks. arv, testamente, sociale forhold og rettigheder og økonomiske spørgsmål.

Indhold hentes