Frivilligt ulønnet arbejde ved "primær drift"

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis det frivillige, ulønnede arbejde vedrører organisationens primære drift og vedligeholdelse, medfører det fradrag i dagpenge, efterløn og fleksydelse time for time.

Primær drift er f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring. Primær drift omfatter også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre, f.eks. udbringning af mad til ældre.

Ved vedligeholdelse forstås funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, såsom at sikre tilførsel af vand, varme eller el. Det er arbejde som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation.  Vedligeholdelse er også varetagelse af daglig rengøring, malerarbejde o. lign.

Der sker ikke fradrag, hvis arbejdet vedrørende primær drift altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer udføres af ulønnet arbejdskraft.

Det er endvidere en forudsætning, at det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde.

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, medfører ikke fradrag, hvis:

  • arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig
  • arbejdet udføres lejlighedsvis
  • arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen
  • arbejdet i lignende organisationer udføres af ulønnet arbejdskraft
  • arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Eksempler på vedligeholdelse, der ikke medfører fradrag:

  • lejlighedsvis rengøring eller årlig hovedrengøring af klubhuset
  • maling af klubhuset eller spejderhytten
  • opkridtning af boldbaner
  • forårsklargøring af søspejdernes både
  • VVS-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation.

Indhold hentes