Seniorpension

Sidst redigeret den 12.01.2023

Seniorpension er for personer, som højst har 6 år til folkepensionsalderen, med langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og nedsat arbejdsevne.

Arbejdsevnen
Personens arbejdsevne skal - af helbredsmæssige årsager - være varigt nedsat til højst 15 timer om ugen og skal vurderes ud fra det seneste job af 12 måneders varighed. 

Man skal som udgangspunkt have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på mindst 25 år på fuld tid, som svarer til 27 timer i gennemsnit om ugen. Hvis man har arbejdet på deltid, bliver der lavet en forholdsmæssig omregning til fuldtidsarbejde.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Har man arbejdet mindre end 25 år, men mere end 20 år på fuld tid, skal der ske en konkret vurdering af, om tilknytningen til arbejdsmarkedet er langvarig.

Her lægger Seniorpensionsenheden bl.a. vægt på, om man er nedslidt som følge af arbejdet og karakteren af arbejdet, herunder om der har været tale om fysisk eller psykisk belastende og nedslidende funktioner.

Perioder med deltid kan lægges sammen og omregnes til fuld tid. Arbejde i udlandet tæller også med. Der skal være dokumentation for alle ansættelsesforhold.

Hvis man har fået tilkendt fleksjob, betragtes det som et fuldtidsarbejde, og arbejder man 15 timer om ugen eller mindre, er man berettiget til seniorpension, hvis man også opfylder de øvrige betingelser.

Sagsbehandlingen
Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen, f.eks. arbejdsprøvning, optræning eller omskoling. Det betyder også, at man ikke kan blive henvist til andre typer af jobs. Sagen skal heller ikke forelægges for Rehabiliteringsteamet.

Ansøgningen skal vurderes af en læge i forhold til helbredsmæssige gener, men det er ikke lægen, der afgør, hvor meget arbejdsevnen er nedsat.

Ansøgningerne afgøres af Seniorpensionsenheden i ATP. Man skal søge seniorpensionen på www.borger.dk med NemID/MitID. Hvis man ikke har NemID/MitID skal kommunen hjælpe med at søge.

Når Seniorpensionsenheden har modtaget ansøgningen, sendes den videre til kommunen, som skal oplyse sagen. Kommunen skal i samarbejde med ansøgeren udarbejde en beskrivelse af de arbejdsfunktioner ansøgeren varetog i det seneste job og hvilke kompetencer, der er en forudsætning for at varetage jobbet. Når sagen er oplyst, bliver den sendt tilbage til Seniorpensionsenheden. 

Der er særlige sagsbehandlingsfrister, se afsnittet "Sagsbehandlingsfrister førtidspension".

Beregningen af seniorpensionen følger reglerne for førtidspension. Se kapitlet om Ny Førtidspension.

Indhold hentes