Seniorpension

Sidst redigeret den 13.01.2021

Seniorpension er for personer, der har en lang tilknytning til arbejdsmarkedet og en nedsat arbejdsevne.

Når der er seks år til folkepensionsalderen kan man søge en seniorpension.

Arbejdsevnen
Arbejdsevnen skal være under 15 timer. De 15 timer skal kun vurderes ud fra det seneste job, og arbejdsevnen skal være nedsat af helbredsmæssige årsager.

Seneste job er et job af 12 måneders varighed. Fra 2024 ændres de 15 timer til 18 timer. 

Man skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år på fuld tid, som er 27 timer i gennemsnit om ugen. Hvis man har arbejdet på deltid, bliver der lavet en forholdsmæssig omregning til fuldtidsarbejde.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet
Hvis man har arbejdet mindre end 25 år, men mere end 20 år på fuld tid, skal der laves en konkret vurdering af, om tilknytningen til arbejdsmarkedet er langvarig.

Her kan man bl.a. lægge vægt på, om man er nedslidt som følge af arbejdet. Perioder med deltid kan lægges sammen og omregnes til fuld tid. Arbejde i udlandet tæller også med. For alle ansættelsesforhold skal der være dokumentation.

Hvis man har fået tilkendt fleksjob, betragtes det som et fuldtidsarbejde, og arbejder man 15 timer om ugen eller mindre, er man berettiget til seniorpension, hvis man også opfylder de øvrige betingelser.

Sagsbehandlingen
Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle arbejdsevnen, f.eks. arbejdsprøvning, optræning eller omskoling. Det betyder også, at man ikke kan blive henvist til andre typer af jobs. Sagen skal heller ikke forelægges for Rehabiliteringsteamet.

Ansøgningen skal vurderes af en læge i forhold til helbredsmæssige gener, men det er ikke lægen, der afgør, hvor meget arbejdsevnen er nedsat.

Fra januar 2021 skal ansøgningerne afgøres af Seniorpensionsenheden i ATP. Man skal søge seniorpensionen på www.borger.dk med NemId. Det er fortsat kommunens sagsbehandlere, der skal oplyse sagen. Hvis man ikke har NemId skal kommunen hjælpe med at søge.

Der er særlige sagsbehandlingsfrister, se afsnittet "Sagsbehandlingsfrister førtidspension".

Beregningen af seniorpensionen følger reglerne for førtidspension. Se kapitlet om Ny Førtidspension.

Indhold hentes