Seniorførtidspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

Personer med mindst 25 års beskæftigelse (sammenlagt) på fuld tid og med aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som højest har 5 år til folkepensionsalderen, har en særlig mulighed for at søge førtidspension.

For at få seniorførtidspension skal man også opfylde følgende:

  • være dansk statsborger
  • bo fast i Danmark
  • have boet i Danmark i tre år i forvejen mellem det 15.år og folkepensionsalderen.  

Der gælder særlige regler, hvis man har boet og/eller arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået konvention med eller hvis man er flygtning.

Ved ansøgning om seniorførtidspension skal kommunen kun vurdere om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til arbejde som ansøgeren kan klare her og nu eller ved et fleksjob.

Det skal således ikke vurderes om ansøgeren kan udvikle sin arbejdsevne, ligesom der heller ikke skal iværksættes tilbud som revalidering eller deltagelse i ressourceforløb.

Personer, der forud for ansøgningen har en midlertidig indkomst, f.eks. sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, offentlig støtte til pasning af nærtstående alvorligt syge eller døende og til pasning af børn med handicap eller langvarig lidelse, anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personer, der kortvarigt har modtaget kontanthjælp eller har været uden indtægt eller lignende forud for ansøgningen, kan efter en konkret vurdering også anses for at opfylde kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen skal træffe afgørelse om seniorførtidspension senest 6 måneder efter tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgningen.

Indhold hentes