Sagsbehandlingsfrister førtidspensioner

Sidst redigeret den 13.01.2021

Sagsbehandlingsfrister ved ansøgning om Gl. og Ny førtidspension samt Seniorpension.
Ny førtidspension - eks.
Ansøgningen skal afgøres senest 3 måneder efter den er er overgået til behandling efter pensionsloven.
Der er ingen frister for, hvornår sagen skal påbegyndes efter pensionsloven.
Ansøgning modtaget Overgået til pensionsloven Afgørelse truffet Tilkendelsestidspunkt
03.08.2019 04.10.2019
Efter møde i Rehab.team.
26.03.2020 01.02.2020
 Seniorpension - eks.
Pensionen tilkendes senest 6 måneder efter ansøgningen er indgivet
 Ansøgning modtaget Overgået til pensionsloven Afgørelse truffet  Tilkendelsestidspunkt
 03.08.2019 19.12.2019 26.03.2020 01.03.2020
 Gl. førtidspension - forhøjelse - eks.
Forhøjelsen skal som hovedregel være afgjort inden for 3 måneder efter sagen er påbegyndt.
Der er ingen frister for, hvornår sagen skal påbegyndes efter lov om højeste, mellemste og almindelig førtidspension.
 Ansøgning modtaget Påbegyndt Afgørelse truffet  Tilkendelsestidspunkt
 03.08.2019 03.09.2019 03.12.2019  01.01.2020

 

Indhold hentes