Til folkepension fra efterløn eller arbejdsløshedsunderstøttelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Modtager man efterløn eller arbejdsløshedsunderstøttelse får man udbetalt ydelserne for hele den måned, hvor man når folkepensionsalderen. Derefter udbetales folkepension den følgende måned, hvis man har søgt pensionen.

Husk at sende dagpengekortet/ efterlønskortet til a-kassen i rette tid. Hvis det ikke kommer til tiden, vil den sidste udbetaling fra a-kassen indgå i beregningen af folkepension, som så måske vil blive reduceret.

Indhold hentes