Bortfald af pension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvilende pension
Hvis arbejdsevnen forbedres varigt kan kommunen træffe afgørelse om, at retten til førtidspension skal være hvilende. Det betyder at udbetaling af pension stoppes indtil videre.

Borgeren kan ved henvendelse til kommunen få genoptaget udbetaling af pensionen, uden der skal søges igen, hvis det f.eks. viser sig, at man ikke kan arbejde i det omfang, som man havde forventet.

Frakendelse af pension
Kommunen skal træffe afgørelse om frakendelse, hvis der sker en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, der medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Hvis pensionisten gerne vil og kan arbejde lidt ved siden af pensionen, er det klogt at kontakte kommunen, inden man går i gang, da kommunen ved tilkendelse af førtidspensionen har vurderet, at man ikke kan påtage sig et arbejde.

Pensionisten kan også selv rejse sag om frakendelse af pension.

Er pensionisten fyldt 60 år kan pensionen ikke frakendes uden pensionistens samtykke.

Der gælder andre regler for pensionister på "gammel" førtidspension. Se afsnittet Førtidspension – før 01.01.2003 (gamle regler).

Indhold hentes