Førtidspension - "Gammel" og "Ny"

Sidst redigeret den 15.01.2024

Der findes 4 forskellige typer pensioner før folkepension

  • førtidspension tilkendt før 01.01.2003 - "gammel" førtidspension 
  • førtidspension tilkendt efter 01.01.2003 - "ny" førtidspension
  • seniorpension, se afsnittet Seniorpension
  • tidlig pension, se afsnittet Tidlig Pension.

Alle, der har fået tilkendt førtidspension før 01.01.2003, er omfattet af de gamle regler. Også hvis den tilkendte pension skal revurderes. Se Førtidspension, gamle regler.

Ny Førtidspension
Ny førtidspension kan i dag tilkendes personer indtil folkepensionsalderen hvis

  • arbejdsevnen er varigt nedsat i ethvert erhverv
  • arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, heller ikke i et fleksjob
  • alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet, gælder dog ikke personer, der har mindre end 6 år til folkepensionsalderen. Se afsnittet Ressourceforløb.

Personer mellem 18 og 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. De skal i stedet have et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Se afsnittet Ressourceforløb.

Personer, der er tilkendt førtidspension efter de gamle regler, kan ikke søge ny førtidspension.

Indhold hentes