Generelt om ejerboliger

Sidst redigeret den 12.01.2022

Forpligtelser
Som grundejer har man pligt til at rydde fortov og gangarealer for sne og glatførebekæmpe samt fjerne ukrudt ud til fortovskanten.

Hvis man ikke overholder sine forpligtelser, kan man blive erstatningsansvarlig, hvis der f.eks. sker en faldulykke. Ansvaret kan være dækket af en husejerforsikring.

Derudover kan kommunen stille krav om beskæring af træer og klipning af hække, som vender ud mod offentligt fortov, hvis det er til gene for gående.

Kommunen har ikke pligt til at yde hjælp til ovennævnte.

Muligheder for pensionister
Ønsker man som pensionist at få hjælp til at blive boende i sin ejerbolig, f.eks. parcelhus eller ejerlejlighed, er der forskellige muligheder

  • som pensionist kan man opnå lån til betaling af ejendomsskatterne, se "Indefrysning af kommunal ejendomsskat" under afsnittet "Skat", eller man kan måske få boligydelse som lån, se Boligstøtte
  • er man blevet førtidspensionist efter 01.01.2003, kan man søge boligsikring som lån, se Boligstøtte
  • er man pensionist og har en personlig tillægsprocent større end nul, se Den personlige tillægsprocent under Folkepension, kan man søge om Varmetillæg, se Varmetillæg under Folkepension.
  • hvis man bliver varigt fysisk eller psykisk handicappet, eller er man svagelig på grund af alder, kan man ansøge om tilskud til indretning af boligen, så den bliver mere handicapvenlig, se Boligændring – og visiteret boligskift
  • man skal huske at udnytte evt. håndværkerfradrag - se dette. (Gælder ikke kun for pensionister)

Indhold hentes