Boligstøtte til andels- og ejerboliger

Sidst redigeret den 12.01.2023

Boligstøtte til andels- og ejerlejligheder kan kun søges som lån.

Man kan søge boligstøtte som lån til andels- og ejerbolig, når man er folkepensionist og førtidspensionist tilkendt førtidspension før 01.01.2003. Denne boligstøtte kaldes for boligydelse.

Førtidspensionister efter 01.01.2003, herunder seniorpensionister, samt stærkt bevægelseshæmmede kan også søge støtte som lån. Her kaldes boligstøtten for boligsikring.

I disse tilfælde kan boligsikringen overstige 15 % af boligudgiften, (hvilket den normalt kun kan, hvis der er børn i husstanden). Derudover kan maksimum for bevægelseshæmmede forhøje boligsikringen med 50 %.

Lån skal betales tilbage ved fraflytning eller salg af andels- eller ejerboligen.

Lånet forrentes med en årlig rente i 2023 på 0,65 %, svarende til Nationalbankens diskonto den 01.10.2022. Lån optaget før 01.03.2004 forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af Nationalbankens diskonto.

Uanset, om der er tale om en andelsbolig eller ejerbolig, skal der underskrives en gældserklæring.

Er der tale om en ejerbolig, skal der også tinglyses sikkerhed for lånet. Omkostninger til tinglysning af et skadesløsbrev betales af Udbetaling Danmark, mens omkostningerne for et ejerpantebrev betales af pensionisten.

Hvis man ikke har afviklet forfalden gæld vedr. et tidligere boligstøttelån, kan Udbetaling Danmark afslå at yde nyt lån.

Der kan ikke både udbetales boligstøtte som lån og ske indefrysning af ejendomsskatter.

Har man indefrosset ejendomsskatterne, kan man tidligst opnå ret til boligstøtte med virkning fra udgangen af det år, hvor lånet er optaget, medmindre det er indfriet.

Andelsbolig
Boligstøtte til andelsboliger beregnes på samme måde, som til lejeboliger. Se dette afsnit.

Hvis man uafbrudt har modtaget boligstøtte til den nuværende andelsbolig fra før 01.06.2008, udbetales 40 % som tilskud og 60 % som lån. Det er muligt at fravælge lånedelen.

Ophører boligstøtten til andelsboligen, skal der søges på ny. Den boligstøtte, der herefter udbetales, vil være som lån.

Ejerbolig
Boligstøtte til ejere af parcelhuse, ejerlejligheder og andre typer ejerboliger beregnes ud fra de udgifter, der er forbundet med boligen:

  • renter og afdrag på lån i ejendommen
  • vej- og kloakbidrag og lignende, der hviler på ejendommen
  • ejendomsskat medregnes med det beløb, der er pålignet for det år, boligstøtten vedrører
  • ejendomsværdiskat for året forud for det år boligstøtten vedrører.

Som hovedregel medregnes 80 % af renter og afdrag på lån i boligen. Dertil lægges ejendomsskatter, ejendomsværdiskat, vej- og kloakbidrag, samt et standardbeløb for udgifter til drift/vedligeholdelse på 14.400 kr. ved boligydelse og 12.100 kr. ved boligsikring. Evt. lejeindtægter trækkes fra boligudgiften.

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63 ved ansøgning om boligstøtte til ejerbolig.

Indhold hentes